Region Gdański rozpocznie pikietę „S” przed Kancelarią Premiera

W poniedziałek 26 marca o godz. 10 członkowie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarności” rozpoczną pikietę ciągłą przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Protest będzie trwał wiele dni. Każdego dnia prowadzić go będą członkowie „S” z innego regionu. Ws. udziału w akcji można się kontaktować z wiceprzewodniczącym ZRG Romanem Kuzimskim.

To inicjatywa, którą 12 marca na posiedzeniu w Warszawie przyjął ogólnopolski sztab protestacyjny. Sztab zatwierdził również harmonogram pozostałych działań związanych z inicjatywą Związku oraz parlamentarnym głosowaniem nad wnioskiem ws. referendum, które odbędzie się najprawdopodobniej podczas ostatniego posiedzenia Sejmu w tym miesiącu, w dn. 28-30 marca.

I tak 22 marca przed Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, w którym odbywać się będzie spotkanie plenarne Komisji Trójstronnej z udziałem premiera Donalda Tuska, manifestować będą członkinie „Solidarności”. Protest ma zwrócić uwagę, że to właśnie kobiety zostaną najbardziej poszkodowane w wyniku zrównania i podniesienia wieku emerytalnego.

Z kolei 23 marca odbędzie się Dzień Solidarności. Członkowie Związku w całym kraju będą rozdawać materiały dot. inicjatywy referendalnej, a w mediach przeprowadzona zostanie kampania informacyjna na ten temat.

– Sprzeciw decydentów, zarówno ze strony rządowej, jak i parlamentarnej, wobec referendum i patologiczna wręcz niechęć do dialogu społecznego zadziwia i zmusza nas do bardziej zdecydowanych działań, które zwrócą uwagę opinii publicznej na powagę problemu. Arogancja władzy wobec Związku dotyczy przecież także 1,5 mln osób, które poparły nasz wniosek ws. przeprowadzenia referendum emerytalnego – tłumaczy przewodniczący ZRG Krzysztof Dośla.

– Referendum jest najwyższym przejawem demokracji i partycypacji społeczeństwa w sprawowaniu władzy. Niezgoda na skorzystanie z tego instrumentu pokazuje, że rządzący jedynie deklarują kierowanie się zasadami demokracji – dodaje przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę