Raport nt. finansowania Kościoła katolickiego w Polsce

Katolicka Agencja Informacyjna przygotowała raport pt. „ Finanse Kościoła katolickiego w Polsce”, który burzy wiele mitów o bogactwie i uprzywilejowaniu kościelnej wspólnoty.

 

Dokument pokazuje, że system finansowania Kościoła opiera się w zdecydowanej większości (ok. 80%) na dobrowolnych ofiarach wiernych. Wkład budżetu państwa we wsparcie Kościoła jest o wiele niższy od przeciętnej europejskiej i wynosi ok. 500 mln zł rocznie. Tymczasem wsparcie, jakiego Kościół udziela państwu, wyręczając je w realizacji różnorodnych zadań społecznych, edukacyjnych i kulturalnych, szacuje się na kilka miliardów zł rocznie. Kościół prowadzi działalność poprzez Caritas Polska (największą pozarządową organizację społeczno-charytatywną w Polsce) i 44 Caritas diecezjalne, 212 zgromadzeń zakonnych oraz kilka tysięcy fundacji, ruchów i stowarzyszeń.

 

Mitem są również wysokie zarobki księży. Wahają się one w zależności od zamożności danej parafii, ale średnia wynosi ok. 2 tys. zł, a więc znacząco poniżej przeciętnego wynagrodzenia w „świeckim” sektorze przedsiębiorstw. Duchowni pracujący jako katecheci w szkołach mogą liczyć na dodatkowe kilkaset zł miesięcznie. Księża płacą zryczałtowany podatek dochodowy uzależniony od wielkości parafii i jej charakteru (wiejska lub miejska). Polska jest jedynym krajem w Europie, w którym opodatkowane są również przychody z posług typowo duszpasterskich, np. ofiary składane przez wiernych z okazji udzielania sakramentów.

 

Główny wniosek z raportu KAI jest krótki – większość instytucji kościelnych z trudem bilansuje swoje budżety, czasami pieniędzy nie wystarcza im nawet na bieżącą działalność, a wygospodarowanie przez nie funduszy na działalność inwestycyjną i rozwój jest bardzo trudne.

 

Cały raport można znaleźć tutaj…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę