Pracodawcy zapłaćcie za pracę

196,1 mln zł – to kwota zaległych wynagrodzeń lub innych świadczeń ze stosunku pracy, jaką nakazali pracodawcom wypłacić pracownikom w wyniku decyzji pokontrolnych inspektorzy PIP w 2013 r. Inspektorzy podjęli 10,6 tys. decyzji nakazu wypłaty pieniędzy dla 120,8 tys. pracowników. Rok wcześniej, w 2012 r. takich decyzji było 10,6 tys.

Osobny problem to egzekucja wynagrodzeń. Według stanu na koniec kwietnia 2014 r. łączna kwota należności wypłaconych pracownikom w wyniku realizacji decyzji wyniosła 83 mln zł.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę