ZRG: w sierpniu konferencja nt. śp. Lecha Kaczyńskiego

Obchody XXXII rocznicy Sierpnia 1980, w tym konferencja naukowa poświęcona śp. prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, działania Związku ws. wieku emerytalnego oraz aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju i na Pomorzu – to tematy posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” 2 lipca br.

Gośćmi gdańskiej „Solidarności” byli posłowie PiS Maciej Łopiński i Janusz Śniadek. Maciej Łopiński, jednocześnie przewodniczący Ruchu Społecznego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przedstawił inicjatywę zorganizowania konferencji naukowej poświęconej związkom tragicznie zmarłego prezydenta z „Solidarnością”. Jak podkreślił, w bogatej spuściźnie pozostawionej przez Lecha Kaczyńskiego słowo solidarność odgrywa zasadniczą rolę, a prezydent działał w duchu „Solidarności” przez całe swoje życie, zarówno jako działacz opozycji antykomunistycznej, jak i intelektualista, prawnik i prezydent. Konferencja pt. „Lech Kaczyński – człowiek Solidarności” ma się odbyć 27 sierpnia o godz. 13 w sali BHP.

Łopiński przedstawił również ostatnie działania Komisji Kultury i Środków Przekazu, której jest członkiem. Poseł podkreślił, że pierwszy raz w historii polskiego parlamentaryzmu zdarzyło się, iż większość sejmowa odrzuciła wniosek o kontrolę Najwyższej Izby Kontroli w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. A tak właśnie stało się z inicjatywą posłów PiS o zbadanie przez NIK ostatniego procesu koncesyjnego KRRiTV, dot. m.in. Telewizji Trwam.

Gość ZRG odniósł się również do sytuacji mediów publicznych w Polsce. Jego zdaniem obecna władza nie zrobiła nic, aby poprawić fatalną sytuację finansową publicznego radia i telewizji. Przypomniał słowa premiera sprzed kilku lat, że abonament to „niesprawiedliwa danina” i „anachronizm”. Zdaniem Łopińskiego nasuwa to podejrzenia, że PO chce w ten sposób wyeliminować media publiczne z rynku. Jako przykład podał najniższe w Europie nakłady budżetu państwa na finansowanie mediów – w Polsce wynoszą one jedynie 0,3 promila, przy europejskiej średniej 1,6 promila.

Na ten sam mechanizm – utrudniania działalności podmiotom publicznym, by w ten sposób utworzyć na rynku miejsce dla podmiotów prywatnych – zwrócił uwagę poseł Janusz Śniadek. Były przewodniczący „Solidarności” wymienił przykłady mediów publicznych, ale także służby zdrowia, gdzie zła jakość usług publicznych generuje popyt na usługi prywatne. Jego zdaniem rządzący nie zarzucili planów prywatyzacji i komercjalizacji tego sektora usług publicznych. Śniadek dodał, że przekształcenia w poszczególnych zakładach opieki zdrowotnej trwają, na Pomorzu taka sytuacja dot. np. szpitala w Prabutach.

Poseł PiS ocenił również bieżącą sytuację w kraju. – Możemy mieć satysfakcję z tego powodu, że podczas Euro nie zdarzyła się żadna wpadka ani katastrofa, ale to nie powód do mówienia o wielkim sukcesie, tak jak przedstawiają to media. Czas wrócić do rzeczywistości – powiedział Śniadek. A ta, wg niego, to dewastacja środowiska pracy i rabunkowa gospodarka na rynku pracy.

Do bieżącej sytuacji nawiązał również przewodniczący ZRG Krzysztof Dośla. – Niedawna decyzja rządu o podniesieniu płacy minimalnej do 1600 zł pokazuje niechęć obecnej władzy do dialogu społecznego. Strona rządowa narzuciła tą propozycję członkom Komisji Trójstronnej, informując, że nie jest to przedmiot do dyskusji, bo wszystkie założenia budżetowa uwzględniają już ten wskaźnik. O jakim dialogu możemy w takiej sytuacji mówić? – powiedział szef gdańskiej „S”.

Dane GUS pokazują, że poniżej progu ubóstwa żyje w Polsce blisko 7 proc. osób. To 2,6 mln obywateli, w tym dzieci. Jednocześnie wzrosła liczba milionerów. To zjawisko typowe dla krajów z tzw. dzikim kapitalizmem – dodał Dośla. Przewodniczący ZRG przedstawił również plany Związku na najbliższe miesiące. To m.in. złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP nowej ustawy emerytalnej oraz kampania społeczna przeciw umowom śmieciowym, a przede wszystkim organizacja obchodów kolejnej rocznicy Sierpnia ’80. Tegoroczne uroczystości odbędą się 27 sierpnia (uroczyste posiedzenie ZRG, finał X edycji Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność”) i 31 sierpnia (złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców, msza św. w Bazylice św. Brygidy, odsłonięcie pomnika ks. prałata Henryka Jankowskiego).

ACH

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę