Ponad pół mln zł kar dla pracodawców

88 tys. kontroli pracodawców planuje przeprowadzić w 2014 r. Państwowa Inspekcja Pracy.

Z drugiej strony przynajmniej 200 tys. pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów oraz studentów ma zostać odbiorcami programów prewencyjnych Inspekcji. Plan pracy PIP na 2014 r. przedstawiła w Sejmie na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.

Pomorscy inspektorzy pracy w tym roku ukarali pracodawców mandatami już 445 razy na łączną kwotę 550 mln zł. Namierzyli ponad 1,8 tys. wykroczeń. Niektóre sprawy trafiły do sądu.

Krzysztof Dośla, przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „S” tak skomentował ten fakt w dzisiejszym „Dzienniku Bałtyckim” (15 maja): – Tu chodzi o zysk za wszelką cenę, nieważne za jaką – powiedział Dośla. – Niestety inspekcja pracy jest w stanie skontrolować niewielki procent pracodawców. Pozostali łamią prawo, licząc, że uda im się uniknąć kontroli. Przewodniczący „S” dodał, że niestety statystyki nie uwzględniają wszystkich tych, którzy są zatrudnieni na umowach śmieciowych.

Kontrole PIP ujawniły m.in. nieodpowiednie przygotowanie zatrudnionych do pracy, brak badań lekarskich i szkoleń BHP. Były także sprawy związane z niewłaściwym zabezpieczeniem pracowników wykonujących prace niebezpieczne. Naruszano również przepisy o czasie pracy czy nie potwierdzano warunków zatrudnienia. Niektórzy pracownicy mieli problem z uzyskaniem wynagrodzenia.

W 2013 r. inspektorzy pracy wykryli aż 4,8 tys. wykroczeń pracodawców.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę