Polski PKB to tylko 2,9 proc. gospodarki Unii

1,52 bln złto według wstępnych danych GUS wartość polskiego Produktu Krajowego Brutto w 2011 r. Tym samym PKB przekroczył symboliczną granicę 1,5 bln zł. W ciągu ostatniego roku PKB wzrósł nominalnie o 7,6 proc. Jednak realny wzrost wyniósł tylko 4,3 proc. Pozostałe 3,3 proc. wynika ze wzrostu cen w gospodarce.


Niestety mimo wyższego niż w krajach strefy euro wzrostu gospodarczego udział Polski w PKB całej Unii Europejskiej oraz PKB „eurolandu” nadal jest niski. W stosunku do strefy euro wynosi 3,9 proc., w stosunku do UE – jedynie 2,9 proc.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę