Państwowa Inspekcja Pracy policzy związkowców?

Państwowa Inspekcja Pracy będzie weryfikowała liczbę członków związków zawodowych w firmach. Ministerstwo Pracy przygotowuje nowelizację ustawy o związkach zawodowych – podaje Dział Informacji Komisji Krajowej, powołując się na „Dziennik Gazetę Prawną”. 

Pracodawcy nie wolno żądać listy wszystkich członków związku zawodowego. Sąd Najwyższy potwierdził uchwałą z listopada 2012 roku, że narusza to przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Gazeta przypomina, że „obecnie najprostszym sposobem uzyskania informacji o liczbie członków związku jest sprawdzenie danych o potrąceniach składek związkowych z wynagrodzenia pracowników. Jednak w większości związków skarbnik przyjmuje wpłaty w gotówce, by chronić swoich członków przed szykanami”.

logo_pip180x85

Pomysł zaangażowania PIP przy weryfikacji ilości członków związków zawodowych wyszedł od misji Międzynarodowej Organizacji Pracy, która w maju gościła w Polsce w ramach tzw. pomocy technicznej. Prawnicy MOP dokonywali przeglądu krajowego ustawodawstwa w związku z ograniczeniem uprawnień związkowych. W raporcie końcowym MOP jednoznacznie stwierdzono, że ujawnianie listy imiennej związkowców narusza zarówno zasady swobody zrzeszania, jak i ochronę danych osobowych. Przedłożenie takich list umożliwiłoby pracodawcom nieprzedłużanie umów z członkami związków tym samym zagrażając ich istnieniu. Zdaniem autorów opracowania, Państwowa Inspekcja Pracy jest cieszącym się zaufaniem stron organem zewnętrznym, który może dokonywać weryfikacji liczebności związku zawodowego.

– „Solidarność” nie ma nic przeciwko temu, aby Państwowa Inspekcja Pracy dokonywała weryfikacji liczebności członków organizacji związkowych – wyjaśnia Ewa Podgórska-Rakiel, ekspert Komisji Krajowej – Pomysł wyszedł od misji MOP. Zaznaczono jednak, że weryfikacja ma odbywać się przy zachowaniu ochrony danych ujawniających przynależność związkową. W przypadku rozbieżności opinii, możliwe powinno być też w dalszym ciągu odwołanie do sądu.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę