AktualnościOświatowa „S” w MEN


O wysokości subwencji oświatowej, tzw. godzinach karcianych, systemie premiowania najlepszych nauczycieli, w tym o nagrodach Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz sprawach bieżących rozmawiali 22 października w …

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu poświęconego błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce


Wojewódzka Komisja Konkursowa  składzie: Wojciech Książek (przewodniczący), Anna Kocik, Marzena Korzeniewska i Hanna Kowalewska-Minkiewicz  przeprowadziła etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu poświęconego błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce w …

Nie złota jesień


Ponad 311 tys. emerytów otrzymuje świadczenia emerytalne w wysokości nieprzekraczającej 1 tys. zł brutto, czyli mniej niż 800 zł na rękę. I choć średni dochód …

19 października 1984 r. Śmierć kapelana „Solidarności”


19 października 1984 roku ks. Jerzy Popiełuszko został porwany przez funkcjonariuszy SB.  Ks. Jerzy wracał do Warszawy z parafii pw. św. Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy.  W miejscowości …

Pamiętajmy o naszym patronie! Rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki


Zbliża się 30 rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Serdecznie zapraszamy na uroczystości liturgiczne ku czci patrona NSZZ „Solidarność”. Główne uroczystości odbędą się w …

Czy NFZ może przygotować jednolity formularz ws. przekazywania sprawozdań dot. list oczekujących?


Wyjaśnienie Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie przekazywania sprawozdań dot. list oczekujących.

Służba zdrowia – pierwsze plenum w nowej kadencji


Pierwsze po wewnątrzzwiązkowych wyborach spotkanie plenarne przewodniczących poszczególnych komisji zakładowych z nowo wybranymi Radą i Komisją Rewizyjną Sekcji Służby Zdrowia Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” odbyło …

18 września 1980 r. Powstanie NZS


Na fali strajków robotniczych i powstania NSZZ „S” umocnił się niezależny ruch studencki, zapoczątkowany w 1977 r. przez Studencki Komitet Solidarności. Już 2 września 1980 r. studenci …

Państwowa Inspekcja Pracy policzy związkowców?


Państwowa Inspekcja Pracy będzie weryfikowała liczbę członków związków zawodowych w firmach. Ministerstwo Pracy przygotowuje nowelizację ustawy o związkach zawodowych – podaje Dział Informacji Komisji Krajowej, …

Zobacz pomnik „Króla Kaszubów”


Doktor teologii moralnej, komandor podporucznik Marynarki Wojennej, w czasie II wojny światowej kapelan Armii Krajowej i harcerskich Szarych Szeregów, honorowy obywatel Gdyni i Kościerzyny, nazywany …