Aktualności„Solidarność” oddała hołd bohaterskim robotnikom Radomia, Ursusa i Płocka


Komisja Krajowa oddała hołd bohaterskim robotnikom Radomia, Ursusa i Płocka za wkład w walkę z komunistycznym reżimem. W specjalnym stanowisku w 40. rocznicę Radomskiego Czerwca …

Weterynarze zamiast lekarzy?


– Na całym świecie o bezpieczeństwo zdrowia ludzi dbają lekarze, nie weterynarze. Tak też powinno być w Polsce. Dlatego pieczę nad żywieniem ludzi pozostawmy lekarzom. …

Budżet „Solidarności” zatwierdzony


Członkowie Komisji Krajowej zatwierdzili wykonanie budżetu za rok 2015 i przyjęli nowy na rok 2016. Wcześniej wysłuchali informacji z prac Rady Ochrony Pracy, regionów i …

Łączenie gimnazjów z liceami zamiast ich wygaszania?


Utworzenie zespołów szkół łączących gimnazja z liceami lub technikami zamiast wygaszania szkół gimnazjalnych proponują autorzy reformy edukacyjnej z 1999 roku – ówcześni minister i wiceminister …

Będzie strajk w szpitalu w Kościerzynie?


Prawie 90 proc. zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym, którzy wzięli udział w referendum pracowniczym, opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji protestacyjno-strajkowej. Jaką formę przyjmie protest? – To …

Laboratoria Sanepidu do likwidacji. A co z bezpieczeństwem zdrowotnym Polaków?


– Wielokrotne i nieprzemyślane próby reformowania Inspekcji Sanitarnej mocno nadwerężyły kondycję naszej inspekcji – powtarzali zgodnie delegaci Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych …

Wojciech Książek: potrzeba podmiotowego traktowania uczniów, rodziców i nauczycieli


– Niedawno zorganizowana w Gdańsku konferencja na temat sytuacji świetlic szkolnych jak w soczewce pokazała problem złych decyzji związanych z wdrażaniem od września 2014 roku …

Plac Wolnej Polski w Gdyni


Plac Wolnej Polski – taką nazwę od 2 maja br. nosi plac przed Urzędem Miasta w Gdyni. Inicjatorem tej zmiany był poseł Janusz Śniadek, który …

Męska Droga Krzyżowa w Wejherowie


Zakon Rycerzy Kolumba w Polsce serdecznie zaprasza mężczyzn zrzeszonych w NSZZ „Solidarność” na pierwszą na terenie Archidiecezji Gdańskiej Męską Drogę Krzyżową, która odbędzie się w …

Z kart historii: 14 kwietnia 1985 r. – narodziny Ruchu Wolność i Pokój


Ruch Wolność i Pokój powstał 14 kwietnia 1985 r. Bezpośrednim impulsem do powstania Ruchu WiP była obrona szczecińskiego działacza podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Marka Adamkiewicza, który …