AktualnościII Forum Kobiet Solidarności w Łodzi – ruszyły zapisy


„Kobieta łączy pokolenia” – to hasło II Forum Kobiet Solidarności, które odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2017 r. w Łodzi. Organizatorem spotkania z okazji …

Reforma walki z bezrobociem


Rewolucję walki z bezrobociem zapowiada resort pracy. Zgodnie z przygotowanymi założeniami reformy rynku pracy urzędy pracy mają zostać scentralizowane i przejść pod kontrolę administracji rządowej, …

Rośnie nowe, patriotyczne pokolenie – koncert „Nasza Niepodległa” w sali Akwen


Dźwięki najpiękniejszych i najpopularniejszych pieśni patriotycznych, m.in. „Przybyli ułani”, „Pierwsza kadrowa”, „Wojenko, wojenko” i „Płynie Wisła”, rozbrzmiały w sali Akwen w siedzibie „Solidarności” w Gdańsku …

Harcerze i solidarność. 40 lat temu powstał Komitet Obrony Robotników.


Mija 40 lat od powstania Komitetu Obrony Robotników, najważniejszej organizacji opozycji demokratycznej w PRL przed powstaniem NSZZ „Solidarność”. 23 września 1976 r. 14 osób,  zaangażowanych …

15 sierpnia pod kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy


Tak jak zapowiadał Główny Inspektor Pracy 15 sierpnia inspektorzy w całej Polsce wyruszyli, w dniu ustawowo wolnym od pracy do placówek handlowych, aby skontrolować, czy …

8 lipca 1980 roku – preludium sierpniowe


8 lipca 1980 roku w godzinach porannych ok. 80 pracowników Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL – Świdnik przerwało pracę. Po kilku godzinach strajk ogarnął całą załogę. Bezpośrednią …

30 czerwca 1983 r. Tajemnicza śmierć opozycjonisty


Wciąż nie wiadomo, czy opozycjonista Jan Samsonowicz, rozpracowujący m.in. współpracowników SB ulokowanych w strukturach „Solidarności” zginął, bo za dużo wiedział (był to zatem być może mord …

Szkolenie członków komisji rewizyjnych


Komisja rewizyjna każdej jednostki organizacyjnej Związku kontroluje władzę wykonawczą tej jednostki i jej prezydium w zakresie działalności finansowej, zgodności tej władzy z postanowieniami statutu i …

Państwowa Inspekcja Pracy sprawdzi agencje pośrednictwa pracy?


Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia zgłosiło do Państwowej Inspekcji Pracy nieuczciwe praktyki jakie stosują niektóre biura pośrednictwa pracy, m.in. stosowanie umów o dzieło wraz ze zleceniami (dzięki …

„Solidarność” oddała hołd bohaterskim robotnikom Radomia, Ursusa i Płocka


Komisja Krajowa oddała hołd bohaterskim robotnikom Radomia, Ursusa i Płocka za wkład w walkę z komunistycznym reżimem. W specjalnym stanowisku w 40. rocznicę Radomskiego Czerwca …