Oświadczenie NSZZ „Solidarność” Stoczni Marynaraki Wojennej ws. korwety „Gawron”

„Dla Stoczni i jej załogi w zaistniałej sytuacji oddala się szansa na dźwignięcie zakładu z upadłości a miejsca pracy i los stoczniowych rodzin staje się ponownie dramatycznie zagrożony. Przyłączając się do wypowiedzi i głosu osób oraz instytucji, które negatywnie oceniają zamiar zakończenia programu »Gawron« chcemy wierzyć, że ostateczne decyzje w tak ważnej sprawie – nie zapadły” – to fragment oświadczenia przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Marynarki Wojennej S.A. Mirosława Kamieńskiego ws. wstrzymania budowy korwety typu „Gawron”.


 

Oświadczenie


W związku z zamiarem wstrzymania budowy korwety wielozadaniowej typu „Gawron” Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Stoczni Marynarki Wojennej S.A. oświadcza co następuje:

     Z ogromnym zaskoczeniem przyjmujemy informację o zamierzonej decyzji.

     Przypominamy, ze program budowy korwet wielozadaniowych był elementem programu Armia 2001 – 2006 przyjętym przez Rząd i Parlament.

     Stocznia Marynarki Wojennej zainwestowała znaczne środki pieniężne przygotowując się do jego realizacji i zawiązała miedzy innymi konsorcjum z firm krajowych i zagranicznych.

    Uroczystość położenia stępki pod prototyp okrętu odbyła się z udziałem ówczesnego Premiera i przedstawicieli Prezydenta, Parlamentu, Kierownictwa Sił Zbrojnych RP i Samorządów.

    Wydłużenie realizacji budowy korwety i tak okrojonego projektu wynikało ze szczupłości środków finansowych jakimi dysponowało wojsko na ten cel a nie z przyczyn leżących po stronie Stoczni, która w wyniku zwłoki w realizacji „Gawrona” poniosła i ponosi nadal ogromne koszty społeczne.

    Podkreślamy, że w trakcie licznych spotkań z przedstawicielami MON strona społeczna była utwierdzana w przekonaniu, że budowa „Gawrona” ma charakter priorytetowy i że mimo iż jest on realizowany z określonymi trudnościami – będzie kontynuowany.

    Należy zaznaczyć, że zaniechanie realizacji projektu oprócz strat finansowych (400 mln zł) spowoduje degradację Marynarki Wojennej jako Rodzaju Sił Zbrojnych zmuszonej w coraz większym stopniu do wycofywania ze służby niektórych wyeksploatowanych okrętów – przy braku widoków na uzupełnienia.

    Dla Stoczni i jej załogi w zaistniałej sytuacji oddala się szansa na dźwignięcie zakładu z upadłości a miejsca pracy i los stoczniowych rodzin staje się ponownie dramatycznie zagrożony.

    Przyłączając się do wypowiedzi i głosu osób oraz instytucji, które negatywnie oceniają zamiar zakończenia programu „Gawron” chcemy wierzyć, że ostateczne decyzje w tak ważnej sprawie – nie zapadły.


Za Komisję MIędzyzakładową NSZZ ”Solidarność” Stoczni Marynarki Wojennej S.A.

Przewodniczący Mirosław Kamieński


Gdynia, 2 marca 2012 r.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę