O minimalnym wynagrodzeniu znów zadecydował rząd

1600 złotych brutto wyniesie płaca minimalna od 1 stycznia 2013 r. Związki zawodowe proponowały 1626 zł i 1676. Po raz kolejny przeszła propozycja rządowa, która została wyliczona zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wysokość najniższej pensji musi uwzględniać m.in. prognozowaną inflację.

Jest nadzieja, że w końcu doczekamy się nowych uregulowań ustawowych, które uzależnią wysokość najniższej pensji od wzrostu PKB, tak aby w możliwie szybkim tempie osiągnęła ona poziom 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie wynosi ona 41 – 42 proc. średniej pensji. W Sejmie trwają prace nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu przygotowanym przez „Solidarność”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę