Nauczyciele z USA poznają „Solidarność”

amerykanscy nauczycieleJaką strategię rozwoju przyjęła „Solidarność” po roku 1989? Jakie były pozytywne i negatywne konsekwencje polskiej transformacji? Jak wygląda sytuacja na polskim rynku pracy? To tylko część tematów interesujących nauczycieli ze Stanów Zjednoczonych, którzy 19 marca spotkali się z przedstawicielami Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Spotkanie odbyło się w ramach programu „Międzynarodowy Bank Pamięci o Demokracji”, prowadzonego przez Departament Edukacji USA i Edukacyjną Fundację Amerykańskiej Federacji Nauczycieli.

 

– Czy „Solidarność” angażuje się w edukację historyczną, wychowanie patriotyczne i obywatelskie? – pytał Aaron Hull, nauczyciel historii z Greenwich High School w stanie Connecticut. Amerykanie chcieli się również dowiedzieć szczegółów nt. funkcjonowania Związku i stanu polskiej młodej demokracji, zwłaszcza obywatelskiego wychowania i zaangażowania.

 

Sytuację społeczno-gospodarczą oraz warunki działalności związków zawodowych w Polsce przedstawił gościom zza oceanu przewodniczący ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla, natomiast stan edukacji historycznej w polskich szkołach, w tym planowaną reformę edukacji, zaprezentował przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego Wojciech Książek.

 

Kolejnym punktem programu amerykańskich nauczycieli było zwiedzanie terenów Stoczni Gdańskiej. – Gdańsk, miejsce narodzin „Solidarności”, to miejsce magiczne, trochę tajemnicze, bardzo ważne dla członków związków zawodowych na całym świecie – podsumowała spotkanie Shannon Lederer z Amerykańskiej Federacji Nauczycieli, wchodzącej w skład centrali związkowej w USA AFL-CIO.

 

„Międzynarodowy Bank Pamięci o Demokracji” to jeden z elementów amerykańskiego programu „Civic Voices” („Głosy obywateli”), którego celem jest poznanie historii najnowszej, zachowanie pamięci o ruchach wolnościowych XX wieku oraz upowszechnienie zbierania relacji i wspomnień jako metody badań i edukacji. Program umożliwia również wymianę doświadczeń i promocję edukacji z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Nauczyciele z USA mogą w ten sposób bezpośrednio poznać historię walki „S” o demokrację.

 

Polskim partnerem w tym projekcie jest Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

 

Amerykańcy nauczyciele przebywający w Polsce spotkają się również z samorządowcami oraz historykami z Instytutu Pamięci Narodowej.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę