Lepsza ochrona pracowników tymczasowych

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi kontrole pracodawców w zakresie przestrzegania przepisów wobec pracowników tymczasowych – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Chodzi o zbadanie skali łamania praw tej kategorii zatrudnionych, ponieważ w myśl ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych inspekcja nie ma prawa karania ani pracodawców, ani agencji pracy tymczasowej dopuszczających się złych praktyk.

Takie praktyki to m.in. powierzanie pracownikom tymczasowym zadań pozostających w sprzeczności z definicją pracy tymczasowej, zatrudnianie na stanowiskach, na których praca tymczasowa nie może być powierzana (np. w przypadku prac szczególnie niebezpiecznych) oraz przekraczanie 18-miesięcznego okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy. Agencje często obchodzą ten zakaz, przenosząc pracowników tymczasowych do agencji-córek.

NSZZ „Solidarność” podkreśla, że brak sankcji za naruszanie zakazów określonych w ustawie z 2003 r. jest ewidentną luką w przepisach. – Należy karać pracodawców i agencje za nieprzestrzeganie przepisów, np. bhp, w stosunku do pracowników tymczasowych – podkreśla cytowana przez „DGP” Anna Reda, ekspert Związku.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę