Komisja Krajowa: rządzący podążają w kierunku Rosji Putina

„Rządząca koalicja przerzucając odpowiedzialność na organizatorów manifestacji, zdejmując ją z służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, wprowadzając jednocześnie kary materialne, podąża w kierunku Rosji Putina” – napisano w Stanowisku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ws. Nowelizacji ustawy o zgromadzeniach, przyjętym 3 lipca podczas obrad w Warszawie.

Związek uważa, że wprowadzane zmiany ograniczają podstawowe prawo wolności obywatelskich – prawo do zgromadzeń publicznych, a nowelizacja przyjęta bez konsultacji społecznych (co jest złamaniem prawa) pozostawia w gestii urzędników decyzje o prawach obywatelskich i w praktyce uniemożliwia legalne zorganizowanie protestu.

Podczas obrad w stolicy członkowie KK dyskutowali też o kolejnych działaniach w ramach akcji „Stop 67” oraz jesiennej kampanii przeciwko umowom śmieciowym.

Ponadto przewodniczący „S” Piotr Duda wystosował 3 lipca list otwarty do premiera, w którym pyta. kiedy rozpoczną się prace nad złożonymi w maju przez Związek projektami ustaw o oskładkowaniu „umów śmieciowych” i sytuacji pracowników tymczasowych. „Czas wracać do rozwiązywania naszych problemów, które pomimo sportowego święta nie zniknęły” – napisał m.in. Piotr Duda.

Stanowisko Komisji Krajowej w sprawie Nowelizacji ustawy o zgromadzeniach

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” stwierdza, że zmiany w ustawie o zgromadzeniach publicznych dokonane przez koalicję PO PSL z inicjatywy Prezydenta RP ograniczają podstawowe prawo wolności obywateli – prawo do zgromadzeń publicznych. Wprowadzone zmiany nadają urzędnikom prawo do decydowania o podstawowych swobodach obywateli. Przepisy te zostały zmienione w taki sposób, aby uniemożliwić praktycznie zorganizowanie legalnej manifestacji. Nie znajdują one oparcia w żadnych standardach państwa demokratycznego.

Komisja Krajowa stwierdza ponadto, że zostały one przyjęta bez konsultacji społecznych, co jest łamaniem obowiązującego w Polsce prawa. Szczególnie jest to rażące dla „Solidarności”, dzięki której doszło do demokratycznych przemian w Polsce. To kolejny w ostatnim czasie przykład wprowadzania ważnych dla obywateli ustaw z pominięciem dialogu społecznego.

Rządząca koalicja przerzucając odpowiedzialność na organizatorów manifestacji, zdejmując ją z służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, wprowadzając jednocześnie kary materialne, podąża w kierunku Rosji Putina, a nie demokratycznego państwa szanującego prawo swoich obywateli do społecznego sprzeciwu.

Fot. Arch. KK NSZZ „S”

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę