Inspekcja Pracy sprawdzi „śmieciówki”, agencje ochrony i supermarkety

Państwowa Inspekcja Pracy planuje w 2015 r. skontrolować 88 tys. podmiotów. Inspektorzy sprawdzą m.in. czy umowy zawierane z pracownikami agencji ochrony i z pracownikami sklepów wielkopowierzchniowych nie naruszają Kodeksu pracy – podaje Dział Informacji Komisji Krajowej NSZZ „S”.

W 2015 r. zostanie przeprowadzone 88 tys. kontroli. PIP wskazuje, że z uwagi na coraz powszechniejszą praktykę stosowania przez pracodawców umów cywilnoprawnych w sytuacjach, gdy zawarta powinna być umowa o pracę, w 2015 r. nadal szczególnie będzie prześwietlać pracodawców pod tym kątem.

logo_pip180x85

Z programu działań PIP na 2015 r. wynika, że kontrole zostaną rozszerzone o agencje ochrony osób i mienia oraz placówki handlowe, w tym sklepy wielkopowierzchniowe. Inspektorzy PIP będą także weryfikować prawidłowość zawierania i rozwiązywania umów terminowych.

„Przeprowadzone w latach ubiegłych kontrole prawidłowości zawierania i rozwiązywania terminowych umów o pracę wskazują na występowanie wielu naruszeń prawa w tym zakresie. Są one nadużywane przez pracodawców i, jak wynika z danych PIP, niejednokrotnie zawierane na okresy wieloletnie, co świadczy o omijaniu obowiązujących przepisów” – napisano w programie.

Kontrole będą dotyczyły również wypłat wynagrodzenia za pracę, a także zatrudniania pracowników tymczasowych.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę