Od 12 marca 1999 roku Polska jest w NATO

12 marca 1999 roku Polska znalazła się w strukturach North Atlantic Treaty Organization (NATO), czyli Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Z tą datą na dobre podniosła się żelazna kurtyna, która oddzielała nas od Zachodu. Polska dołączyła do Sojuszu razem z Czechami i Węgrami.

Ta organizacja polityczno-wojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego jest dominującym na świecie paktem militarnym. Organizacja stała sie elementem utrzymania równowagi strategicznej między Wschodem i Zachodem. Skutecznie też szachuje potencjał azjatyckich potęg jak ChRL.

Po rozpadzie Układu Warszawskiego to NATO pełni rolę stabilizacyjną, podejmując działania zapobiegające rozprzestrzenianiu konfliktów regionalnych.

– Dziś Polska jest krajem wolnym i suwerennym, sama decyduje o swej przyszłości. Aby spokojniej patrzeć w naszą przyszłość, wybieramy NATO. Wolni – wybieramy wolność. Wolni, ale i solidarni w obronie demokracji i pokoju – mówił w listopadzie 1998 r. ówczesny poseł AWS Jacek Rybicki, prezentując z sejmowej mównicy projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Nasze członkostwo w NATO było nierealne, dopóki istniał ZSRS i Układ Warszawski, lecz po upadku Związku Sowieckiego i rozwiązaniu Układu w lipcu 1991 r. premier Jan Olszewski już w grudniu w sejmowym exposé zapowiedział zacieśnianie więzi z NATO, uznając Sojusz za „filar bezpieczeństwa europejskiego, a obecność wojsk USA w Europie za czynnik stabilizujący”.

NATO zostało utworzone 24 sierpnia 1949 r. mocą Traktatu Północnoatlantyckiego. „Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego”.

W tym roku żołnierze z Wielkiej Brytanii i Rumunii dołączą do dowodzonego przez USA wielonarodowego batalionu NATO, który zostanie rozmieszczony od przyszłego roku w Polsce – zapowiedział Jens Stoltenberg, Sekretarz Generalny Sojuszu.

Dowództwo będzie znajdować się w Elblągu.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę