Dzięki „Solidarności” rosną płace

Twarde negocjacje NSZZ „Solidarność” z premierem Mateuszem Morawieckim doprowadziły do wzrostu minimalnej płacy od 1 stycznia do kwoty 2250 zł brutto, czyli na rękę około 1634 zł. Jest to o 150 zł więcej niż w roku ubiegłym.

Rząd proponował 2220 zł brutto. „Solidarność” postulowała kwotę 2278 zł. Chodziło bowiem o zbliżenie płacy minimalnej do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia – kwota 2250 stanowi 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r. W Polsce, na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej otrzymuje około 1,5 mln pracowników, co stanowi około 13 proc. osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Wzrosła też stawka godzinowa o 1 zł i z początkiem 2019 r. wynosi 14,70 zł. Osobom pracującym na podstawie umowy o dzieło lub umowy zleceniu nie można zapłacić za godzinę pracy mniej niż 14,70 zł brutto, jednak „na rękę” przy umowie o dzieło pracownik otrzyma 12 zł, a przy umowie zleceniu 9 zł. Różnica w kwocie netto wynika z tego, że umowa zlecenie objęta jest składkami ZUS.

Oprac. (mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę