Budżet „Solidarności” zatwierdzony

Członkowie Komisji Krajowej zatwierdzili wykonanie budżetu za rok 2015 i przyjęli nowy na rok 2016. Wcześniej wysłuchali informacji z prac Rady Ochrony Pracy, regionów i branż oraz Prezydium Komisji Krajowej.

Obrady Komisji Krajowej w sali „Akwen” w Gdańsku 23 lutego 2016 r. rozpoczęły się od uroczystości zaprzysiężenia dwóch nowych członków Komisji, Waldemara Rusakiewicza (nowego szefa regionu Gorzów Wielkopolski (i Sławomira Majchrzaka (nowego szefa regionu Koszalin Pobrzeże).

W dalszej części członkowie Rady Ochrony Pracy z ramienia „Solidarności” Kazimierz Kimso i Bogusław Motowidełko, relacjonując prace Rady mówili przede wszystkim o budżecie Państwowej Inspekcji Pracy, który zgodnie z projektem nowelizacji budżetu państwa zakładał obniżenie jego finansowania o blisko 8 mln zł. Te działania wzmocnione stanowiskiem całej „Solidarności” spowodowały, że 5 mln z tej kwoty wróciło do PIP.

– Wydaliśmy kilka istotnych opinii do projektów aktów prawnych, poczynając od wieku emerytalnego, wolnej kwoty od podatku, ustawy 500+, minimalnej płacy godzinowej, zamówień publicznych, o związkach zawodowych – informował Henryk Nakonieczny, członek prezydium KK odpowiedzialny za dialog społeczny. Mówił również o pracach Rady Dialogu Społecznego i działaniach eksperckich Związku.

Najwięcej czasu zajęły jednak sprawy budżetu Związku. Odbyła się długa dyskusja, po której członkowie Komisji Krajowej jednogłośnie zatwierdzili wykonanie budżetu za rok 2015 i przyjęli nowy na rok bieżący.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie doszło do uroczystości wręczenia tytułu Człowieka Roku „Tygodnika Solidarność”. Laureat – Wojciech Buczak – z powodu problemów z samolotem nie dotarł do Gdańska. Uroczystość odbędzie się w kwietniu podczas kolejnego posiedzenia Komisji Krajowej w Krośnie.

Komisja Krajowa zatwierdziła również Krzysztofa Świątka na stanowisku redaktora naczelnego „Tygodnika Solidarność”.

Źródło: ml, Dział Informacji KK

Download PDF
Powrót Drukuj stronę