26 lutego 1927. Mazurek Dąbrowskiego

Od 26 lutego 1927 r. oficjalnym hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego. Pieśń Legionów Polskich we Włoszech została napisana przez Józefa Wybickiego w 1797 roku dla uświetnienia pożegnania odchodzących z Reggio legionistów i tam została odśpiewana po raz pierwszy. Melodia utworu jest oparta na motywach ludowych (mazura). Pieśń była śpiewana podczas triumfalnego wjazdu gen. Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego do Poznania 3 listopada 1806 roku, a także podczas powstania listopadowego (1830), powstania styczniowego (1863), rewolucji 1905 roku i I wojny światowej. W Księstwie Warszawskim Pieśń Legionów była tak popularna, że stała się nieoficjalnym hymnem.

Słowa pieśni wyrażają patriotyzm i nawiązują do wzniosłych wydarzeń z dziejów polskiego oręża oraz ówczesnych dowódców wojskowych, w których pokładano nadzieję na powrót do Ojczyzny i odzyskanie niepodległości. W poszczególnych zwrotkach pojawiają się m.in. Napoleon Bonaparte, hetman Stefan Czarniecki i Tadeusz Kościuszko.
Co ciekawe, hymn stanowią tylko 4 z 6 zwrotek Mazurka Dąbrowskiego. Brak m.in. tej nawiązującej do ogólnonarodowej zgody i wymieniającej dwa państwa zaborcze: „Niemiec, Moskal nie osiędzie, gdy jąwszy pałasza hasłem wszystkich zgoda będzie i Ojczyzna nasza”. Tekst Mazurka był przetłumaczony na ok. 20 języków przez poetów solidaryzujących się z walczącą Polską. W XIX wieku stał się pierwowzorem wielu hymnów i pieśni w krajach słowiańskich.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę