28 listopada 1918: rozkaz Naczelnika Państwa o powołaniu Marynarki Wojennej RP

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powołał rozkazem z 28 listopada 1918 r. Marynarkę Polską, pomimo, że Polska w tym czasie nie posiadała dostępu do morza. W Modlinie sformowano pierwsze jednostki: Flotyllę Rzeczną, Oddział Zapasowy Marynarzy i Batalion Morski. Polską marynarkę budowali oficerowie i marynarze z byłych flot zaborczych.

W listopadzie 1918 roku odradzająca się Polska składała się z terenów niecałej Kongresówki i zachodniej części Galicji. Ani dostęp do morza, a tym bardziej utworzenia Marynarki Wojennej, była dopiero w zarysach. Pierwsze rozkazy związane z tworzeniem polskiej marynarki wojennej wydał gen. Tadeusz Rozwadowski. Komendę nad marynarzami oddał pułkownikowi Bogumiłowi Nowotnemu, 

Traktat wersalski w 1919 r. przyznał Polsce ponad 140 km wybrzeża z portami morskimi w Helu i Pucku. Puck stał się bazą rodzącej się polskiej Marynarki Wojennej i stacjonowania pierwszego okrętu wojennego ORP „Pomorzanin”, kupionego prywatnie przez komandora Józefa Unruga, ponieważ Państwo Polskie nie miało jeszcze wtedy „osobowości prawnej”.

Pierwszym szefem Sekcji Marynarki Wojennej przy Ministerstwie Spraw Wojskowych został pułkownik marynarki Bogumił Nowotny. W grudniu przystąpiono do tworzenia Flotylli Wiślanej, a w kwietniu 1919 r. Flotylli Pińskiej. Powstała ona z połączenia flotylli w Krakowie, Warszawie i Modlinie.

Rok później Marynarka Wojenna ukształtowała się jako samodzielny rodzaj Sił Zbrojnych. Powstała główna baza Polskiej Marynarki Wojennej w Gdyni z nowoczesnym portem, bazą pomocniczą na Helu oraz jednostki piechoty, artylerii, logistyczne i specjalistyczne. Utworzone zostało lotnictwo Marynarki Wojennej z bazą w Pucku.

Pierwszymi okrętami były otrzymane w 1921 r. – w wyniku podziału byłej floty niemieckiej -torpedowce (6 jednostek).

17 czerwca 1920 powołana została pierwsza państwowa szkoła morska w Polsce, czyli Szkoła Morska w Tczewie. 8 grudnia 1920 podczas inauguracji pierwszego roku szkolnego ślubowanie złożyło jej 58 słuchaczy.

Marynarze czynnie uczestniczyli w kształtowaniu granic wolnej Rzeczypospolitej, m.in. w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920. W kwietniu 1920 r. jednostki Flotylli Pińskiej stoczyły ze statkami sowieckimi największą, zwycięską bitwę pod Czarnobylem.

W 1939 r. w działaniach wojennych brały udział nasze okręty, a śródlądowa Flotylla Pińska stawiała opór bolszewikom 17 września 1939 r.

Obchody stulecia MW RP 28.11.2018 roku

godz. 9.30 – msza święta w intencji Marynarki Wojennej, odsłonięcie tablicy 100-lecia MW; Gdynia-Oksywie, Kościół Garnizonowy

godz. 12.00 – uroczystości przy Pomniku „Polska Morska” Gdynia, Skwer Kościuszki

godz. 13.00 – odsłonięcie tablicy 100-lecia MW Gdynia na budynku b. Dowództwa Marynarki Wojennej, ul. Waszyngtona

godz. 14.00 – otwarcie wystawy głównej „MAMY ROZKAZ CIĘ UTRZYMAĆ…” Gdynia, Muzeum Marynarki Wojennej

godz. 19.00 – koncert z okazji 100. rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej Gdynia, Teatr Muzyczny

ASG

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę