27 października 1991 r. Pierwsze wolne wybory parlamentarne

27 października 1991 roku odbyły się w Polsce pierwsze po II wojnie światowej wolne, demokratyczne wybory parlamentarne.

W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywała ordynacja wyborcza, która stanowiła, iż: „Wybory posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej są powszechne, bezpośrednie, równe i wolne oraz przeprowadzone w głosowaniu tajnym”. Poprzednie wybory z czerwca 1989 roku odbyły się według ustaleń Okrągłego Stołu.

W 1991 r. w 37 okręgach wyborczych wybierano 391 posłów, zaś 69 mandatów było obsadzonych z list ogólnopolskich. Wybory do Senatu odbyły się wg systemu większościowego. W województwach (a było ich 49) wybierano 2 senatorów – wyjątek stanowiły województwa warszawskie oraz katowickie gdzie wybierano po 3 senatorów.

Do wyborów wystartowało 6980 osób, tj. przypadało ponad 15 kandydatów na jeden mandat oraz 111 komitetów wyborczych (rejestrowanych w co najmniej 5 okręgach).

Sejm ten nazywano „rozczłonkowanym” dlatego, że składał się z przedstawicieli aż 29 komitetów wyborczych, które uzyskały od 0.02 proc. do 12,32 proc. głosów.  11 miało po jednym kandydacie. W ordynacji nie ustalono bowiem progów wyborczych. Na NSZZ „Solidarność” padło 5,87 proc. głosów. Związek, na którego czele stał Marian Krzaklewski wprowadził 27 posłów. Do Senatu weszło 11 senatorów startujących pod szyldem NSZZ „S”.

Frekwencja wyniosła skromne 43,2 proc., a więc już u progu demokracji nie potrafiliśmy, nie chcieliśmy, z niej w pełni korzystać.

Kadencja parlamentu rozpoczęła się 25 listopada 1991 roku i trwała do 30 maja 1993 roku. 31 maja 1993 roku weszło w życie zarządzenie prezydenta RP rozwiązujące Sejm. Tak więc pierwszy parlament wybrany w wolnych wyborach przetrwał tylko rok, 5 miesięcy i 5 dni.

W czasie tej krótkiej kadencji powołane zostały dwa rządy oraz desygnowano trzech premierów: Jana Olszewskiego, Waldemara Pawlaka (nie stworzył rządu w czerwcu 1992 r.) i Hannę Suchocką. Jan Krzysztof Bielecki pełnił funkcję premiera od stycznia 1991 r. do 5 grudnia 1991 r.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę