Solidarność w DCT Gdańsk SA: porozumienie dla dobra pracowników i firmy

W poniedziałek (8 lipca) po południu w DCT Gdańsk, najnowocześniejszym polskim terminalu kontenerowym, zostało podpisane porozumienie o zasadach współpracy między nowo powołaną Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” a dyrekcją DCT.

Na zdjęciu: Członkowie KZ NSZZ „S” w DCT Gdańsk SA (od lewej) Maciej Konopka, Łukasz Kozłowski i Michał Pijanowski

Organizacja NSZZ „S” w DCT liczy ponad stu członków. Liderem Związku w tej firmie jest operator suwnicy Łukasz Kozłowski. Jego zastępcy to operatorzy suwnic placowych i wózków do transportu kontenerów Maciej Konopka i Michał Pijanowski. Młodzi ludzie, przed trzydziestką.

– Pracownicy DCT Gdańsk SA wykonują pracę z efektów której korzystają miliony klientów w Europie i na świecie. Bezpieczne warunki pracy, bezpieczeństwo o stabilizacja zatrudnienia oraz czytelne, sprawiedliwe kryteria dotyczące premiowania, awansowania oraz system nagród i kar wszystkich zatrudnionych pozwolą na godne życie pracowników, którzy z powagą traktują swój zawód, mają istotny wkład w rozwój DCT Gdańsk – argumentują powołanie Związku jego członkowie.

Związkowcy Z „S” w porozumieniu z szefostwem terminalu podkreślają konieczność uszanowania prawa pracowników do zrzeszania się w związek zawodowy i traktowania pracowników z szacunkiem.  To wstęp do dobrej współpracy opartej o zasady dialogu społecznego. „S” ostatnio zainicjowała akcję pomocy dla poszkodowanego w wypadku przy pracy koledze, deklarując przekazanie części premii na jego rzecz. Dyrekcja DCT w ślad za tym związkowym posunięciem zadeklarował też dodatkową pomoc poszkodowanemu w kwocie równej tej zebranej przez związkowców.

Przypomnijmy, że 6 maja b.r. zarząd DCT zastał poinformowany o powołaniu komisji zakładowej „S”, a 17 maja obyło się wspólne spotkanie.

Związkowcy przedstawili na nim dyrekcji DCT swoje postulaty m.in. opracowania przejrzystych i obiektywnych kryteriów oceny pracy i wynagradzania, określenia kryteriów ścieżki kariery zawodowej, zagwarantowania miejsca dla przedstawiciela „S” w komisji powypadkowej, odstąpienia od praktyki wielokrotnego karania za jedno przewinienie, utworzenia grafiku czasu pracy na dany okres rozliczeniowy w konsultacji z „S. To wstęp do podpisania zbiorowego układu pracy. Jest dobry wzorzec – duński partner gdańskiego DCT – układ w duńskim potentacie transportu morskiego, czyli Maersk Group.

Czy współpraca „S” z zarządem firmy, kierowanym od kwietnia 2013 roku przez doświadczonego menadżera branży portowej Macieja Kwiatkowskiego, będzie układała się po partnersku – czas pokaże. Na razie ze strony nowego dyrektora jest deklaracja otwartości na dialog ze Związkiem.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę