25 września 1953. Aresztowanie Prymasa

25 września 1953 r. został aresztowany kard. Stefan Wyszyński. Prymas do jesieni 1956 r. przebywał w kolejnych miejscach odosobnienia: Rywałdzie Królewskim, Stoczku Warmińskim, Prudniku Śląskim oraz Komańczy, gdzie powstał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, pomyślanych jako odnowienie ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza z czasów potopu szwedzkiego. Ponieważ kard. Wyszyński wciąż był więziony, tekst ślubów 26 sierpnia 1956 r. odczytał na Jasnej Górze,  w obecności blisko miliona pielgrzymów, bp Michał Klepacz.

Kardynał Wyszyński był niekwestionowanym autorytetem moralnym i wielkim  orędownikiem mądrego działania NSZZ „Solidarność”. W czasie powstania warszawskiego był kapelanem AK. Święcenia biskupie otrzymał w 1946 r. z rąk kardynała Augusta Hlonda. Po jego śmierci dwa lata później został metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim oraz prymasem Polski. Kapelusz kardynalski otrzymał w 1953 r. Był jednym z inicjatorów słynnego orędzia episkopatu Polski do biskupów niemieckich „Przebaczamy i prosimy o wybaczenie”. W 1981 r. tak mówił do członków „S”: „Nie idzie bowiem w tej chwili w ojczyźnie naszej tylko o zmianę instytucji społecznej, nie idzie też o wymianę ludzi, ale idzie przede wszystkim o odnowienie się człowieka”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę