2,5 tys. franków dochodu gwarantowanego – w Szwajcarii

W niedzielę 5 czerwca Szwajcarzy zdecydują w referendum, czy chcą otrzymywać od państwa 2,5 tys. franków (ok. 10 tys. zł) dochodu gwarantowanego. To propozycja grupy intelektualistów. Miałby zastąpić dotychczasowe formy pomocy społecznej. Dziecko Helweta miałoby otrzymywać jedną czwartą tej kwoty, czyli 625 franków.

Szwajcaria jest pierwszym krajem na świecie, który podda pod głosowanie możliwość wprowadzenia powszechnego gwarantowanego dochodu. Roczny koszt wprowadzenia programu zamknąłby się w kwocie 208 mld franków szwajcarskich. Zwolennicy argumentują, że zmniejszą się koszta obsługi pomocy socjalnej.

Dochód podstawowy jest to taka forma wsparcia, która gwarantuje wypłatę obywatelom w ramach dochodu podstawowego każda osoba miałaby otrzymywać identyczną kwotę bez względu na płeć, wiek, stanowisko pracy, stan cywilny, sytuację rodzinną.  Kontrpropozycją jest pomysł rodzinnego dochodu obywatelskiego.

Podstawową definicji dochodu gwarantowanego jest poziom umożliwiający pokrycie podstawowych kosztów życia i definiowanie „ubóstwa”.  Jedna na osiem osób żyje w Konfederacji Szwajcarskiej poniżej owej granicy 2,5 tys. FCH.

Referenda w Szwajcarii są powszechnie stosowanym przejawem demokracji bezpośredniej.  By poddać temat pod referendum trzeba zebrać 100 tys. podpisów.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę