25 mln złotych odszkodowań dla pracowników: tyle w 2012 roku wywalczyły związki zawodowe

W pierwszym półroczu 2013 roku do państwowej Inspekcji Pracy trafiło 541 spraw zgłoszonych przez związki zawodowe – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”. W roku 2011 związkowcy zgłosili do PIP 1126 spraw, a w roku ubiegłym – 1036. Co czwarta sprawa dotyczyła wynagrodzeń lub innych świadczeń wynikających ze stosunków pracy. W 2011 roku na wnioski związków inspekcja nakazała wypłacić 10 mln zł, natomiast w roku 2012 – już niemalże 25 mln zł. Na drugim miejscu znalazły się sprawy dotyczące nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, natomiast w roku bieżącym związki mocno walczą o swoje prawa. Prawo naruszano także nie przestrzegając norm BHP, obecnie PIP każdego dnia wydaje trzy decyzje dotyczące właśnie tych spraw.

Komisja Krajowa „S” nie prowadzi w tych kwestiach dokładnych statystyk, wynika to przede wszystkim z faktu, iż pracownicy zwracają się bezpośrednio do regionów, a tam są prawnicy, którzy dalej zajmują się prowadzeniem konkretnej sprawy.

Do spektakularnych spraw w naszym Regionie można zaliczyć wygrane z syndykiem masy upadłościowej w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni – sprawy o przywrócenia do pracy i odszkodowania za bezprawne zwolnienia. Czytaj więcej w „Magazynie Solidarność” na str. 21…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę