25 lat archidiecezji gdańskiej. „Totus Tuus Poloniae Populus…”

W niedzielę nasza archidiecezja gdańska obchodziła ćwierćwiecze swego istnienia. Powołał ją Jan Paweł II na mocy specjalnego dekretu. W 1992 roku nastąpiła bowiem zmiana podziału administracyjnego Kościoła w Polsce.

Zdjęcia:Paweł Glanert

 

Diecezją Ojca Świętego i bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” z 25 marca 1992 roku diecezja gdańska została podniesiona do rangi archidiecezji.

Jubileuszowa msza św. w katedrze oliwskiej św. Trójcy była wyrazem wdzięczności Panu za wszystkie lata istnienia gdańskiego Kościoła.

Na mszy świętej, koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. abp.  Sławoja Leszka Głódzia wraz z biskupami ks. Wiesławem Szlachetką oraz ks. Zbigniewem Zielińskim oraz 70 kapłanami, 25 urodziny świętowało kilka tysięcy wiernych. w archidiecezji gdańskiej.

– Dwanaście lat temu, 2 kwietnia 2005 roku papież Jan Paweł II, przekroczył bramy śmierci. Odszedł, by być z Chrystusem.  Mówimy o nim, że jest ojcem naszej wolności i solidarności. Dziedzictwo jego papieskiej posługi to wciąż strumień wody żywej. Czerpie z niego obficie Kościół i czerpią narody – nawiązał do innej rocznicy metropolita gdański.

– Również my, w duchu wdzięczności, wracamy do jednego z dzieł pontyfikatu świętego Jana Pawła II, do przeprowadzonej w 1992 roku reorganizacji struktury Kościoła w naszej Ojczyźnie – dodał ks. abp Sławoj Leszek Głódź, przypominając, że bulla Jana Pawła II utworzyła 14 nowych diecezji, a osiem podniosła do rangi archidiecezji,  w tym diecezję gdańską.

Wówczas też m.in. z siedmiu dekanatów diecezji chełmińskiej z siedzibą w Toruniu powołano diecezję pelplińską.

– Wszyscy idziemy na spotkanie Pana. W jedności wiary, wspólnocie celu, jakim jest budowanie Królestwa Chrystusa – podkreślił metropolita.

– Gdański Kościół od lat angażuje się w sprawy o wymiarze społecznym. Wspiera wielkie poruszenia polskich serc ku dobru, prawdzie, sprawiedliwości, związane z drogą „Solidarności”. Towarzyszy problemom ludzkiej pracy ludzi Wybrzeża, stoczniowców, portowców, skrzywdzonych w dobie pochopnych gospodarczych przemian. Pamięta o potrzebie utrwalania pamięci, o zdarzeniach i ludziach, którzy dobrze zasłużyli się Ojczyźnie, jej drodze do wolności  Polska trwa i Kościół trwa – mówił metropolita gdański.

Na zakończenie uroczystego nabożeństwa ks. abp Głódź wraz z biskupami Wiesławem Szlachetką i Zbigniewem Zielińskim i ks. infułatem Stanisławem Ziębą, modlił się przy grobie ks. abp. Tadeusza Gocłowskiego, którego pierwsza rocznica śmierci przypadać będzie za miesiąc 3 maja.

- Pierwszy arcybiskup metropolita gdański Tadeusz Gocłowski był świadkiem i uczestnikiem zmagań o nowy kształt ojczyzny i wydarzeń, które przyniosły polityczny przełom – dodał metropolita.

Kolejną wielką uroczystością będzie ta ku czci św. Wojciecha, patrona naszej ojczyzny.  Tegoroczny Archidiecezjalny Odpustu Świętego Wojciecha na Wzgórzu Wojciechowym w Gdańsku Lipcach, będzie celebrowany w niedzielę 7 maja.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę