23 grudnia 2005. Prezydent „Solidarności”

23 grudnia 2005 roku Lech Kaczyński został zaprzysiężony na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

kaczynski2

Tego dnia Kaczyński złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, odebrał insygnia władzy i przejął zwierzchnictwo nad wojskiem. W orędziu prezydent powiedział m.in., że Polska potrzebuje rozliczenia historii, ale też zgody i jedności. Dodał, że państwo musi być oczyszczone i przebudowane, czemu służyć ma m. in. przyjęcie nowej konstytucji. Ponadto zapewnił, że w swojej działalności będzie się kierował jedynie lojalnością wobec Polski. Kadencja prezydenta Kaczyńskiego trwała do 10 kwietnia 2010 r. Tego dnia zginął tragicznie w katastrofie samolotu rządowego Tu-154M pod Smoleńskiem.

Zanim został prezydentem, Lech Kaczyński zdobył duże doświadczenie w działalności państwowej i samorządowej: był prezesem Najwyższej Izby Kontroli, ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym oraz prezydentem Warszawy.

Pełnił również wiele odpowiedzialnych funkcji w NSZZ „Solidarność”: wiceprzewodniczącego Związku, szefa Biura Interwencyjnego, kierownika Biura Analiz Bieżących MKS, był także delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów w 1981 r. Prezydent Kaczyński był patriotą, mężem stanu, obrońcą polskiej racji stanu oraz człowiekiem „Solidarności”. Niestety, nie było mu dane służyć Polsce pełną kadencję.

Zdjęcia: Paweł Glanert, Prezydent.pl (arch)
Download PDF
Powrót Drukuj stronę