22 lipca – złowroga data

W dniu 22 lipca 1944 r. Radio Moskwa poinformowało, że w Chełmnie na Lubelszczyźnie powstał Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Nazwę zaproponował minister spraw zagranicznych ZSRS Wiaczesław Mołotow, a zaakceptował Józef Stalin. W rzeczywistości członkowie PKWN dotarli do Chełma dopiero pięć dni później! Tak – od kłamstwa –rozpoczęła się era rządów sowieckich w Polsce.

Również 22 lipca, tyle że w 1952 r. Sejm przyjął Konstytucję PRL, która była wzorowana na konstytucji ZSRS z 1936 r. Na rosyjskojęzycznej wersji konstytucji poprawki własnoręcznie naniósł Józef Stalin, a ostateczną wersję w języku polskim opracował Bolesław Bierut. Wprowadzono nową nazwę państwa  (Polska Rzeczpospolita Ludowa) i wiele rozwiązań prawnych obcych polskiej tradycji ustrojowej, m.in. kolegialną Radę Państwa.

Po nowelizacji w 1976 r. w konstytucji znalazły się zapisy o Polsce jako „państwie socjalistycznym”, PZPR jako „przewodniej sile społeczeństwa w budowie socjalizmu” oraz o „umacnianiu przyjaźni i współpracy z ZSRS”.

Dopiero 31 grudnia 1989 r. Sejm Kontraktowy zmienił nazwę państwa na Rzeczpospolita Polska, przywrócił w godle orła z koroną oraz wykreślił zapisy o PZPR i współpracy ze Związkiem Sowieckim.

fot. Wikipedia

Download PDF
Powrót Drukuj stronę