22 czerwca 1982. Wyroki na Ruch Młodej Polski

22 czerwca 1982 r. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazał czterech działaczy Ruchu Młodej Polski – Jana Chmielowskiego, Dariusza Kaszubowskiego, Arkadiusza Makona i Annę Stawicką – na kary od 3 do 4,5 roku więzienia. Zarzucono im przynależność do „organizacji mającej charakter bandy” oraz druk i kolportaż ulotek.

RMP był ugrupowaniem opozycji antykomunistycznej skupionym wokół Aleksandra Halla i pisma „Bratniak”. Powstał w lipcu  1979 r. Deklarację założycielską RMP ogłoszoną 18 sierpnia 1979 r. podpisało 25 osób. m.in.: Aleksander Hall, Arkadiusz Rybicki, Bożena Rybicka, Magdalena Modzelewska, Jan Samsonowicz, Dariusz Kobzdej, Grzegorz Grzelak, Maciej Grzywaczewski, Marek Jurek. Większość założycieli RMP pochodziła z Trójmiasta.

Aktywnymi uczestnikami Ruchu byli także m.in. Marian Piłka, Zenon Kwoka, Wiesław Walendziak, Jarosław Kurski i Piotr Semka. Swoim autorytetem i radą wspierał ich Wiesław Chrzanowski.

RMP nawiązywał do narodowo-katolickiej i konserwatywnej myśli politycznej. Głównymi celami Ruchu były obrona praw człowieka oraz odzyskanie przez Polskę pełnej suwerenności. RMP współpracował z innymi środowiskami antykomunistycznymi Trójmiasta (jak Wolne Związki Zawodowe), np. organizując manifestacje patriotyczne 3 maja i 11 listopada.
Po powstaniu „S” członkowie RMP włączyli się aktywnie w działalność Związku.

W styczniu 1982 r. pozostający na wolności działacze Ruchu zawiesili jego działalność, oddając się do dyspozycji podziemnej „S”.

Zdjęcie: Paweł Glanert
Download PDF
Powrót Drukuj stronę