2017 za nami

Przełom roku to dobra okazja do podsumowań. Poniżej krótkie sprawozdanie z pracy poszczególnych działów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Nowe organizacje

O wzrost liczby członków Związku dbają na co dzień pracownicy Działu Organizowania i Rozwoju. W 2017 roku powstały następujące organizacje związkowe: w Przedsiębiorstwie Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska Ekomel sp. z o.o., w gdyńskim Container Terminal SA, Zakładzie Przerobu Drewna Lasów Państwowych w Lęborku, Wartsila Ship Design Poland sp. z o.o, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim. Utworzona została również Organizacja Pracowników Tymczasowych. – W minionym roku liczebność członków w Regionie Gdańskim utrzymywała się na stałym poziomie – mówi Jan Szewczyk, kierownik Działu Organizowania i Rozwoju.

Pracownicy działu wspierali związkowców z poszczególnych komisji w organizowaniu protestów i pikiet. – Manifestowaliśmy wspólnie przed siedzibą DCT Gdańsk SA, domagając się respektowania ustaleń zawartych w pakiecie gwarancji pracowniczych i czytelnych zasad premiowania. Przedstawiciele działu brali również udział w pikiecie przeciwko ingerencji struktur unijnych w polskie przepisy dotyczące zróżnicowania wieku emerytalnego, która miała miejsce przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie. Braliśmy też udział w kilku protestach w obronie zwolnionych z pracy związkowców oraz przeciwko łamaniu praw pracowniczych w Operze Bałtyckiej – mówi Jan Szewczyk. Dział uczestniczył w obchodach wielu ważnych dla Związku rocznic i uroczystości, a także w Pielgrzymce Ludzi Pracy. W ciągu minionego roku pożegnaliśmy również wielu wspaniałych ludzi i przyjaciół „Solidarności”. W ich ostatniej drodze zawsze towarzyszył im Poczet Sztandarowy NSZZ „Solidarność”.

Szkolenia

W roku 2017 pracownicy Działu Szkoleń przeprowadzili łącznie 61 szkoleń, w których udział wzięło 856 osób. Z uwagi na fakt, że niektóre szkolenia są kilkudniowe, przekłada się to na 109 dni szkoleniowych. – Drugie półrocze to okres intensywnego przygotowania do wyborów na nową kadencję. Od października przeprowadzono 18 szkoleń dotyczących ordynacji wyborczej Związku. Uczestniczyło w nich 326 związkowców – mówi Irena Jenda, kierownik Działu Szkoleń.

Nowe kwalifikacje

Miniony rok był również bardzo pracowity dla Działu Projektów Europejskich, który realizował cztery projekty. Dwa z nich skierowane są do osób bezrobotnych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Projekty „Stop bezrobociu! Nowe kwalifikacje na dobry początek” oraz „Stop bezrobociu! Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy” oferują osobom bez pracy bardzo szerokie i zindywidualizowane wsparcie. W kolejnym z projektów „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy” mogą wziąć udział osoby pracujące, które ukończyły 18 rok życia, a przy tym zamieszkują lub pracują w województwie pomorskim. – Ostatni projekt pt. „Wiem więcej – działam skutecznie” jest ukierunkowany na podniesienie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” poprzez ich udział w szkoleniach z zakresu prawa pracy, negocjacji oraz analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw – mówi Jagna Łobodzińska, kierownik Działu Projektów Europejskich.

Porady prawne

Dział Prawny Regionu Gdańskiego należy do najlepszych w regionalnych strukturach „Solidarności”. W 2017 roku pracownicy działu udzielili 1601 porad w sprawach indywidualnych oraz 2036 porad dla organizacji związkowych. Wydano 90 opinii prawnych, a związkowi prawnicy reprezentowali związkowców w kilkudziesięciu sprawach sądowych. W ubiegłym roku z powodzeniem udało się zakończyć kilka spraw dotyczących organizacji związkowych (Igloport, Straż Miejska, Opera Bałtycka), a także osób indywidualnych m.in. z zakresu ubezpieczeń społecznych: o prawo do emerytury oraz renty, o prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego (zasiłek, jednorazowe odszkodowanie), o prawo osoby ubezpieczonej – marynarza zatrudnionego na kontrakcie zagranicznym do emerytury pomostowej. A także sprawy z zakresu prawa pracy: o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne i przywrócenie do pracy, o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy.

Informacja

Region Gdański stawia również na informację. Obecnie Dział Informacji i Promocji oprócz redagowania na bieżąco strony internetowej (rocznie ponad 1000 informacji) wydaje miesięcznik „Magazyn Solidarność” (8 tys. egzemplarzy), biuletyn ścienny (750 egzemplarzy) i cotygodniowy Internetowy Biuletyn Informacyjny Solidarności (około 3 tys. odbiorców bezpośrednich). Dział prowadził w ubiegłym roku dwa projekty wydawnicze współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pomagamy znaleźć pracę

W 2017 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, pracownicy Biura Pracy skutecznie pomagali osobom będącym w trudniejszej sytuacji zawodowej, w szczególności członkom NSZZ „Solidarności” (3600 usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego). – Zmienił się zakres naszych usług. Więcej osób korzystało z pomocy przy redagowaniu CV i listów motywacyjnych oraz oczekiwało pomocy przy aplikowaniu na stanowiska pracy przez Internet – mówi Renata Tkaczyk z Biura Pracy. W 2017 roku pracownicy biura byli zaangażowani w realizację programu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Stop bezrobociu! Nowe kwalifikacje na dobry początek”.

Dla młodych  i dla seniorów

W ubiegłym roku zakres działalności Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy to przede wszystkim stypendia dla dzieci i młodzieży w ramach Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność” i praca na rzecz seniorów. Przez 15 lat działalności przyznano stypendia już 400 młodym osobom. Przeprowadzony został także program skierowany do związkowych seniorów pn. „Akademia społecznika – aktywność i partycypacja seniorów w życiu publicznym i społecznym”. Fundusze na działalność fundacji pochodzą z różnych źródeł. Na stypendia pieniądze przykładowo wpłacają osoby prywatne, komisje zakładowe i pracodawcy, zaś program adresowany do seniorów był finansowany z grantu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy jest organizacją pożytku publicznego, można więc przekazywać na jej rzecz 1 procent od zapłaconego już podatku, do czego wszystkich związkowców serdecznie zachęcamy.

Służba przy grobie patrona „Solidarności”

Nasz Region należy również do najaktywniejszych pod względem pełnienia służby przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. –  W 2017 roku tę zaszczytną służbę pełniliśmy 19 razy, a uczestniczyło w niej 131 osób z 12 organizacji – mówi Krzysztof Żmuda, regionalny koordynator służby. Organizacje, których przedstawiciele sprawowali służbę, to: Bractwo Oblatów św. Brygidy w Gdańsku, KM NSZZ „S” Remontowa Shipbuilding SA, KM NSZZ „S” Port Gdański, KM NSZZ „S” Stocznia Gdańsk SA, KM Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku, KZ AWFiS Gdańsk, Oddział „S” Chojnice, KZ NSZZ „S” Polpharma Starogard Gd., KZ NSZZ „S” Polmlek-Maćkowy, Regionalna Sekcja Służby Zdrowia, Regionalna Komisja Rewizyjna, Koło Emerytów i Rencistów „S” Pruszcz Gdański.

Małgorzata Kuźma

Download PDF
Powrót Drukuj stronę