2008-2019. Okrągły Stół do spraw edukacji: sposób na znalezienie rozwiązań czy propagandowy zabieg?

Jak długo potrwa strajk w szkołach? Nie ma daty zakończenia protestu, jednak nic nie wskazuje na to, by strajk szybko się zakończył. Premier Mateusz Morawiecki zaproponował przed świętami Wielkanocnymi edukacyjny Okrągły Stół na Stadionie Narodowym 26 kwietnia br. Nie w Belwederze, jak sugerował prezydent Andrzej Duda, nie na forum Rady Dialogu Społecznego, a właśnie tam. Jest to środek na przeczekanie i osobliwy sposób na wyjście ze sporu zbiorowego. Na dodatek stadion, nie mamy na myśli tylko płyty boiska, ale i sale konferencyjne na jego koronie) ma dość specyficzne genius loci (duch opiekuńczy miejsca – dop. red.).

Rząd ma plan awaryjny ws. przeprowadzenia tegorocznych matur. Premier Morawiecki przedłoży na posiedzeniu rządu, najpewniej dzisiaj ok. godz. 15, nowelizację prawa oświatowego. Ma on błyskawicznie umożliwić przystąpienie do egzaminów wszystkim maturzystom. Chodzi o nadanie dyrektorowi szkoły średniej uprawnień do klasyfikacji, dopuszczenia do matur, w wyjątkowych sytuacjach. Prawdopodobne jest też wydłużenie roku szkolnego

Przypomnijmy zatem wydarzenia z 2008 roku i oświatowy Okrągły Stół pod patronatem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.   

20 sierpnia 2008 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Lecha Kaczyńskiego z delegacją związkowców. Po zakończeniu spotkania prezydencki minister Piotr Kownacki powiedział, że prezydent Lech Kaczyński wysłuchał przedstawionych opinii i ocen i z wieloma zgodził się.

Prezydent zgodził się z prośbą, aby zorganizować coś w rodzaju edukacyjnego okrągłego stołu, a więc szeroką dyskusję z udziałem znawców zagadnienia, z udziałem osób bezstronnych. Tak, aby rozwiązania, które dotykają przecież całe społeczeństwo, bo rodzicami są, byli lub będą niemal wszyscy – także chodzi o przyszłość naszego społeczeństwa, o dzieci, które chodzą do szkoły – więc, żeby te rozwiązana były możliwie dobrze przemyślane. Pan prezydent podkreślił, że jak już wielokrotnie na to wskazywał, jest przeciwnikiem nadmiernej komercjalizacji dwóch sfer: edukacji i służby zdrowia. A poza tym jest przeciwnikiem pozbywania się przez państwo w sposób nieprzemyślany i nieprzygotowany jego ważnych funkcji. A więc na przykład, jeżeli mówimy o edukacji, ustalenia minimów programowych, wpływania na to, aby te usługi edukacyjne były świadczone, na co najmniej pewnym poziomie. I wreszcie wpływu na to, żeby różnice w przygotowaniu uczniów były coraz mniejsze pomiędzy poszczególnymi regionami kraju, gminami, pomiędzy poszczególnymi szkołami. I państwo powinno w tym kierunku, w ocenie Pana Prezydenta, oddziaływać a nie pozostawić wszystko przypadkowi czy preferencjom, które w jednej gminie mogą być dla oświaty, a w innej wręcz przeciwnie. Zatem w ocenie Pana Prezydenta są pewne zadania państwa w edukacji, które powinny być nadal państwu przypisane, a nie w sposób całkowity przekazane innym podmiotom. Także należy się spodziewać, że w nieodległym terminie, pewnie w ciągu kilku tygodni, zostanie zorganizowane takie spotkanie, na którym te rozwiązania mogą być przedyskutowane, a następnie, w zależności od tego jak posuną się te prace legislacyjne, Pan Prezydent będzie rozważał możliwość skorzystania z prerogatyw, jakie konstytucja wiąże z urzędem prezydenta

ogłosił wówczas minister Kownacki.

Po serii spotkań 12 listopada 2008 roku zakończyły się obrady edukacyjnego Okrągłego Stołu. W końcowym wystąpieniu prezydent Lech Kaczyński opowiedział się za obniżeniem wieku szkolnego, a także przyznał, że należy przywiązywać dużą wagę do upowszechniania edukacji przedszkolnej.

W ramach debaty odbywały się m.in. obrady zespołów eksperckich w 6 kategoriach związanych z nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela i ustawą o systemie oświaty (płace i awans zawodowy, emerytury, obniżenie wieku szkolnego, nadzór pedagogiczny, zmiany w podstawie programowej i przeciwdziałanie patologii w szkole). Do udziału w rozmowach zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, oświatowych związków zawodowych, samorządu, organizacji pozarządowych oraz rodzice.

Nie zaproszono liderów partii wówczas rządzących, czyli PO i PSL.

Prezydent Kaczyński wyraził m.in. obawę w stosunku do przepisów umożliwiających przekazywanie, np. stowarzyszeniom rodziców, szkół, które miałby być zlikwidowane. Prezydent odniósł się też do sporu dotyczącego wcześniejszych emerytur dla nauczycieli, stwierdzając, że prawo to mogłoby zostać przedłużone, ale tylko tymczasowo.

Uczestnikami spotkań w ramach Okrągłego Stołu do spraw edukacji byli: Jolanta Fedak – minister Pracy i Polityki Społecznej, Marek Bucior – podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Krzysztof Stanowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Andrzej Smirnow – przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Witold Gintowt – Dziewałtowski – wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Krystyna Łybacka – Klub Poselski Lewica, Sławomir Kłosowski – Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, Marek Olszewski – wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Sławomir Broniarz – przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego, Stefan Kubowicz – przewodniczący NSZZ Solidarność – Sekretariat Nauki i Oświaty, Sławomir Wittkowicz – Forum Związków Zawodowych, przewodniczący Branży Nauki Oświaty i Kultury, Wojciech Starzyński – Społeczne Towarzystwo Oświatowe i Tomasz Elbanowski – Akcja „Ratuj maluchy”.

Cykl spotkań rozpoczął się 23 października 2008 r. Obradowano też w grupach eksperckich w dniach 27 i 29 października w Belwederze. Prof. Ryszard Legutko, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP podsumował prace okrągłego stołu do spraw edukacji przedstawiając wynik prac ekspertów w następujących zagadnieniach: zmiany zasad dotyczących wynagrodzeń i pensum, zmian dotyczących sfery ubezpieczeń społecznych, zmiany zakresu obowiązku szkolnego, reformy kompetencyjnej w zakresie nadzoru pedagogicznego, podstawy programowej w nauczaniu ogólnym, przeciwdziałania powstawaniu patologii w szkole.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę