2 mln bezrobotnych, większośc bez prawa do zasiłku

2 mln 109 tys. osób było zarejestrowanych jako bezrobotni w czerwcu – podał Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 13,2 proc. i była 0,3 proc. (67 tys. osób) niższa niż w maju br., ale jednocześnie o 0,9 proc. (145 tys.) wyższa niż w czerwcu 2012 r.

Alarmujący jest fakt, że bez prawa do zasiłku pozostawało w czerwcu 1 mln 769 tys. osób (tj. 83,9 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych), wobec 1 mln 817 tys. osób (83,5 proc.) w maju 2013 r. i 1 mln 635 tys. (83,3 proc.) w czerwcu 2012 r.

Większa niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Mniej osób niż w maju br., ale więcej niż w czerwcu 2012 r. wyrejestrowano z urzędów pracy.

W stosunku do maja 2013 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, najbardziej znaczący w: opolskim (o 5 proc.), pomorskim (4,3 proc.) i zachodniopomorskim (4,1 proc.). W porównaniu z czerwcem 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła się we wszystkich województwach, najbardziej znaczący wzrost odnotowano w województwach: mazowieckim (12 proc.), małopolskim (10 proc.), śląskim (10,6 proc.), pomorskim (8,3 proc.).

Download PDF
Powrót Drukuj stronę