Historia. 2-5 i 13-17 lipca 1981. I WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

I WZD NSZZ „S” Regionu Gdańskiego odbyło się od 2 do 5 i od 13 do 17 lipca 1981 r. 600 delegatów reprezentowało 865 tys. członków Związku z 2008 organizacji zakładowych.

Przyjęto m.in. uchwały dotyczące projektu ustawy o samorządzie przedsiębiorstw, środków masowego przekazu, czystości wód Zatoki Gdańskiej oraz organizacji regionalnej Związku. Delegaci podjęli decyzję o powołaniu tygodnika „Samorządność”, z Lechem Bądkowskim jako redaktorem naczelnym i wybrali 61 członków Zarządu Regionu, z przewodniczącym Lechem Wałęsą i delegatów na I KZD.

W wyborach do władz regionalnych Związku zwyciężyli w większości stronnicy Lecha Wałęsy. Andrzej Gwiazda został usunięty z prezydium, ale wszedł w skład ZRG. Większości głosów do ZRG nie uzyskali Anna Walentynowicz (zgłoszona z sali jako „honorowa członkini” ZRG) i Bogdan Borusewicz. Alina Pienkowska i Joanna Duda-Gwiazda nie uzyskały mandatów na I KZD NSZZ „S”.

20 lipca 1981 r. wybrano Prezydium ZRG: Lech Wałęsa, przewodniczący, Stanisław Fudakowski, Bogusław Gołąb, Maria Grubba, Jacek Kłys, Andrzej Kozicki, Bogdan Lis, Konrad Marusczyk, Jacek Merkel, Andrzej Opiela, Jan Samsonowicz, Zdzisław Złotkowski.

Członkiem Zarząu Regionu był wówczas Bogdan Olszewski, który także obecnie pełni tę funkcję, jako jedyny z jego ówczesnego składu.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę