2 314,5 tys. bezrobotnych

W I kwartale 2013 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 2 mln 314,5 tys. bezrobotnych (dane GUS). W porównaniu do IV kwartału 2012 r. liczba pozostających bez pracy zwiększyła się o 8,3 proc. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się o 172,5 tys. osób (o 8,1 proc.).

Download PDF
Powrót Drukuj stronę