1987-2017: 30 lat od pielgrzymki na Wybrzeże Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Świętym Janie Pawle II

12 czerwca br. w Gimnazjum w Kosakowie, odbędzie się Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Świętym Janie Pawle II w jej trzeciej odsłonie pod patronatem wybitnych ludzi Kościoła wśród nich ks. kardynała Stanisława Dziwisza oraz pomorskich władz.

W 30 rocznicę pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny, podczas której św. Jan Paweł II odwiedził w Gdyni ludzi morza (11 czerwca 1987 roku) a na gdańskiej Zaspie (12 czerwca 1987 roku) przemówił do całego świata pracy raz jeszcze warto pochylić się nad papieskim przesłaniem.

- Dzielę radość Organizatorów Olimpiady z rosnącego zainteresowania tym przedsięwzięciem wśród młodzieży. Niechaj wstawiennictwo św. Jana Pawła II wyjedna zarówno Organizatorom jak i Uczestnikom Olimpiady Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski – napisał z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami „Szczęść Boże” Stanisław Kardynał Dziwisz, papieski przyjaciel i sekretarz, patronujący Olimpiadzie .

Również ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, podziękował za organizację Olimpiady Wiedzy o Świętym Janie Pawle II, która odbędzie się 12 czerwca br. w Gimnazjum w Kosakowie.

- Promowanie wiedzy i kształtowanie postaw życiowych w oparciu o nauczanie i autorytet św. Jana Pawła II wśród dzieci i młodzieży jest inicjatywą zapewniającą utrzymanie tradycji i wartości chrześcijańskich w następnych pokoleniach o co zabiegał Papież Polak – zauważa metropolita Gdański w liście do Marzeny Korzeniewskiej, dyrektor Gimnazjum, nawiązuje też do 30 rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w Gdańsku i w Gdyni.

Pasterskiego błogosławieństwa udzielił Olimpiadzie także ks. bp Wiesław Mering, biskup włocławski.

- Niewiele jest spraw ważniejszych od szukania i znajdowania prawdziwych wzorów godnych naśladowania przez młodych Polaków – napisał biskup Mering wskazując na wagę popularyzowania myśli i nauczania Ojca Świętego.

Patronat nad Wydarzeniem objęli także wojewoda pomorski Dariusz Drelich, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, ks. prałat dr Sławomir Decowski. duszpasterz ludzi pracy, Pomorska Kurator Oświaty Monika Kończyk, starosta pucki Jarosław Białk i wójt gminy Kosakowo Jerzy Włudzik.

Cele konkursu to upamiętnienie 30 rocznicy podróży św. Jana Pawła II do Gdyni i Gdańska podczas III Pielgrzymki do Polski w czerwcu 1987 r. pod hasłem:,, Do końca ich umiłował”, motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy o życiu, nauczaniu i duchowości Św. Jana Pawła II, kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i rozwijanie zainteresowań uczniów.

Mottem Olimpiady są słowa wypowiedziane w Gdyni 11.06.1987 r. przez Ojca Świętego:

„Trzeba pracować dla odzyskania głębi — tej głębi, która właściwa jest ludzkiej istocie. Tej głębi, która wzywa jego umysł i serce, podobnie jak morze wzywa. Jest to właśnie głębia prawdy i wolności, sprawiedliwości i miłości. Głębia pokoju”.

- Warto przy każdej okazji, a taką jest rocznica pamiętnej pielgrzymki u progu zmian, zastanowić się czy pozostały w naszej pamięci kremówki, ale czy też papieska nauka? Jak daleką przeszliśmy drogę od słów „Nie lękajcie się!”W czasie starcia cywilizacji papieskie słowa mogą być wskazówką dla młodych ludzi. W 1978 roku, gdy to my uczyliśmy się w szkole, spełniły się słowa poety o słowiańskim papieżu, w zupełnie innych czasach politycznie i gospodarczo. Co w nas zostało nauczania Jana Pawła II? Co wiedzą o nim dzisiejsi uczniowie? – zastanawia się uzasadniając Olimpiadę Marzena Korzeniewska, dyrektor Gimnazjum, jednej z najnowocześniejszych szkół w regionie.

Finał konkursu odbędzie się 12.06. 2017 r. w godzinach: 12.30–15.30 w Gimnazjum w Kosakowie.  Sekretariat Gimnazjum: 58 679 23 90.

- „Szukałem Was, teraz Wy do mnie przychodzicie”. To zdanie, które Święty Jan Paweł II wypowiedział przed odejściem do Domu Ojca, stało się dla mnie wezwaniem, aby jako wychowawca, katecheta, prowadzić młodzież drogą kształtowania postaw życiowych w oparciu o jego nauczanie i autorytet. Nauczanie Św. Jana Pawła II nic nie straciło na swojej autentyczności – mówi koordynator Olimpiady Maria Hinca, nauczycielka religii w kosakowskim gimnazjum.

Przypominamy fragment tekstu homilii św. Jana Pawła II. Po latach słowa Ojca Świętego, wypowiedziane do ludzi morza w Gdyni. Warto je sobie przypomnieć i przyswoić, by w codziennej działalności nie utrwalać fikcji, ale skutecznie upominać się o prawa ludzi pracy. Słowa Ojca Świętego zaskakują swoją nieprzemijającą aktualnością.

Morze mówi człowiekowi o potrzebie szukania się nawzajem. O potrzebie spotkania i współpracy. O potrzebie solidarności. Międzyludzkiej i międzynarodowej.

Jakże doniosły jest fakt, że to właśnie słowo „Solidarność” zostało wypowiedziane tutaj, nad polskim morzem. Że zostało wypowiedziane w nowy sposób, który równocześnie potwierdza jego odwieczną treść.

Czyż przyszłość człowieka na całej ziemi, pośród wszystkich lądów i mórz nie przemawia za potrzebą tej właśnie treści? Czy świat — wielka i stale rosnąca rodzina ludzka — może trwać i rozwijać się wśród rosnących przeciwieństw Zachodu względem Wschodu? Północy względem Południa? a tak właśnie jest podzielony i zróżnicowany nasz współczesny świat.

Czy przyszłość, lepsza przyszłość, może wyrosnąć z narastania różnic i przeciwieństw na drodze wzajemnej walki? Walki systemu przeciw systemowi, narodu przeciw narodowi — wreszcie: człowieka przeciw człowiekowi!

W imię przyszłości człowieka i ludzkości trzeba było wypowiedzieć to słowo „Solidarność”. Dziś płynie ono szeroką falą poprzez świat, który rozumie, że nie możemy żyć wedle zasady: „wszyscy przeciw wszystkim”, ale tylko wedle zasady: „wszyscy z wszystkimi”, „wszyscy dla wszystkich”.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę