19-24 kwietnia 1990. II KZD NSZZ „Solidarność” – Byliśmy i jesteśmy!

W dniach od 19 do 24 kwietnia 1990 roku w gdańskiej hali Olivia odbył się II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.

Związek nasz przezył delegalizację, represje stanu wojennego, próby osłabienia i podzielenia. Po blisko dziewięciu latach od I KZD w 1981 roku (pierwsza tura miała miejsce od 5 do 10 września, a druga od 26 września do 7 października 1981 r., także w hali Olivia) na II zjeździe spotkali się związkowcy by podsumować trudną dekadę i wskazać ku czemu zmierzamy.

– Nie wolno nam się uchylić od uczestnictwa w pokojowej rewolucji, którą rozpoczęliśmy. To uczestnictwo musimy połączyć z naszym podstawowym zadaniem, jakim jest obrona interesów i praw pracowniczych. Jest to bardzo trudne ze względu na rachunek wystawiony przez czterdziestolecie komunizmu: państwo – zadłużone, gospodarka – wyniszczona, społeczeństwo – cywilizacyjnie zapóźnione, scena polityczna – spustoszona. Ten rachunek przyjdzie płacić – czytamy w uchwale II KZD NSZZ „S”.

Przewodniczącym Związku zostaje ponownie Lech Wałęsa, który uzyskał 362 głosy delegatów, a jego kontrkandydaci – Andrzej Słowik z Łodzi – 52 głosy i Tomasz Wójcik z Wrocławia – 25.

II KZD udzielił absolutorium Krajowej Komisji Wykonawczej na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej, której sprawozdanie przedstawił ksiądz prałat Henryk Jankowski.

Delegaci przyjęli uchwałę programową: „Podstawowym statutowym celem Związku jest ochrona praw, godności i interesów pracowników. Realizacja tego celu jest możliwa tylko w warunkach nowego ładu politycznego i ekonomicznego” – to pierwsze słowa uchwały programowej.

Zjazd podjął też wiele uchwał, m.in. wzywających do przeprowadzenia całkowicie wolnych wyborów do parlamentu i na stanowisko prezydenta RP. Na zjeździe uchwalono też nowy statut Związku – miała to miejsce o godz. 7 rano 25 kwietnia po 23 godzinach obrad.

KZD zobowiązał KK „S” do negocjacji z rządem m.in. takich kwestii jak: wysokość zasiłku dla bezrobotnych, minimalnej płacy, wielkości najniższej emerytury i renty, a także problemu ludzi bezdomnych. Jak widać Związek w tamtym czasie zajmował się wieloma kwestiami nie tylko pracowniczymi, ale także społecznymi oraz przemianami ustrojowymi.

Uchwała programowa Zjazdu tutaj…

http://www.wszechnica.solidarnosc.org.pl/?page_id=2599

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę