1850 zł płacy minimalnej

– Nie ma nic bardziej poniżającego pracownika, niż niemożność utrzymania siebie i rodziny mimo ciężkiej i uczciwej pracy – mówi Piotr Duda, szef „Solidarności. Resort pracy poinformował, że od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie pracownika, zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższe niż 1850 zł brutto. Oznacza to wzrost płacy minimalnej o 100 zł.

„Solidarność” od dawna zwraca uwagę, że wysokość płacy minimalnej w Polsce nie pozwala na normalne życie. A w wielu przypadkach ta kwota musi wystarczyć na potrzeby nie jednej osoby, lecz całej rodziny. Reprezentatywne centrale związkowe proponowały wzrost wynagrodzenia minimalnego do kwoty 1880 zł. Pracodawcy – niższe,  między 1782 a 1800 zł. 

W 2011 roku Związek złożył w Sejmie obywatelski projekt ustawy o płacy minimalnej, który zakładał stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia za pracę do wysokości 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Sejmie 15 lutego 2012 r. Potem dokument trafił do tzw. zamrażarki sejmowej i tkwi tam do dnia dzisiejszego.

– Skoro politycy mówią, że jest w Polsce wzrost gospodarczy, to nie chcemy, żeby płaca minimalna zależała od widzimisię polityków – mówi Piotr Duda Zgodnie z naszym projektem, jeżeli PKB będzie wzrastać powyżej trzech punktów procentowych, wtedy powinno się, według zaproponowanego przez nas przelicznika, podnosić minimalne wynagrodzenie. Chcemy, żeby minimalne zarobki w Polsce rosły w stronę średniej europejskiej. Poza tym wzrost płacy minimalnej jest także pozytywny dla budżetu. Poza tym ludzie młodzi mogliby wreszcie spróbować związać koniec z końcem – zwraca uwagę lider Związku.

Dział informacji Komisji Krajowej

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę