18 września 1980 r. Powstanie NZS

Na fali strajków robotniczych i powstania NSZZ „S” umocnił się niezależny ruch studencki, zapoczątkowany w 1977 r. przez Studencki Komitet Solidarności. Już 2 września 1980 r. studenci Uniwersytetu Gdańskiego powołują Tymczasowy Komitet Założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 17 września na UG spotykają się delegaci z Politechniki Gdańskiej, Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Akademii Medycznej oraz Uniwersytetu Gdańskiego, aby ustalić plan działania na forum ogólnokrajowym a 18 i 19 września na Politechnice Warszawskiej spotykają się przedstawiciele 60 grup założycielskich niezależnego ruchu studenckiego.

NZS

Na tym spotkaniu ustalono wspólną nazwę – Niezależne Zrzeszenie Studentów z siedzibą w Warszawie oraz statut. Głównym zadaniem NZS-u była demokratyzacja życia studenckiego, przestrzeganie swobód politycznych i obywatelskich, a także poszanowanie polskich tradycji niepodległościowych i patriotycznych. Władze dopiero po najdłuższym w Europie studenckim strajku okupacyjnym w Łodzi zgodziły się na rejestrację Zrzeszenia, która nastąpiła 17 lutego 1981 roku. NZS, jako pierwsza organizacja, została zdelegalizowana zaledwie 24 dni po wprowadzeniu stanu wojennego. Wojskowe władze zarzuciły NZS naruszenie Konstytucji PRL-u, działanie na szkodę państwa, szkalowanie ustroju socjalistycznego państwa, a także druk i kolportaż wydawnictw o treści antysocjalistycznej i antyradzieckiej. NZS ponownie zalegalizowano 22 września 1989 roku.

fot. Wikipedia

Download PDF
Powrót Drukuj stronę