1750 zł – pensja minimalna wzrosła niewiele

1750 zł – tyle wynosi od pierwszego stycznia 2015 r. wynagrodzenie minimalne (wzrosło o 70 zł). Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz.U. poz. 1220).

Według szacunkowych danych pracodawcy będą musieli podnieść tym samym pensję minimalną ok. 1,3 mln pracownikom. Natomiast najniższe wynagrodzenie osób, które w przyszłym roku rozpoczną swoją pierwszą pracę, wzrośnie o 56 zł (należy im się 80 proc. kwoty przysługującej osobom z dłuższym stażem). Obecna wysokość najniższej płacy stanowi 44,1 proc. prognozowanej przeciętnej pensji w 2015 r.

Szefowie trzech największych centrali związkowych (NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Forum ZZ) złożyli inną propozycję wysokości najniższego wynagrodzenia – wzrost płacy minimalnej nie powinien być niższy niż o 7 proc., w tym wypadku minimalne wynagrodzenie wyniosłoby zatem 1797 zł – a więc o 47 zł więcej, niż zaoferował rząd. Związki argumentowały swoją propozycję wyższym niż przewidywany poziomem wzrostu gospodarczego oraz wskaźnikiem PKB, który wyniósł więcej niż 3 proc.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia pociąga za sobą podniesienie najniższego dopuszczalnego odszkodowania za nierówne traktowanie oraz zadośćuczynienia za mobbing i molestowanie pracowników. Te rekompensaty nie mogą być bowiem od niego niższe. Minimalne wynagrodzenie jest też podstawą do wyznaczenia maksymalnej odprawy wypłacanej w przypadku zwolnień grupowych, która w 2015 roku wzrośnie z 25 200 zł do 26 250 zł.

Podniesienie płacy minimalnej skutkuje też wzrostem kar za wykroczenia i przestępstwa z kodeksu karnego skarbowego. Przykładowo, maksymalna grzywna za wykroczenie skarbowe wyniesie w 2015 roku 35 tys. zł, a mandat 3,5 tys. zł. Najniższa dopuszczalna sankcja wyniesie zaś 175 zł. Kwota graniczna między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym wyniesie 8750 zł. Wykroczenie skarbowe jest bowiem definiowane jako czyn zabroniony pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli wysokość uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę