17 kwietnia 1989 r. – „Solidarność” znowu legalna

17 kwietnia 1989 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie zalegalizował (wpisał do rejestru organizacji związkowych) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Nastąpiło to po siedmiu latach, czterech miesiącach i czterech dniach od delegalizacji Związku.

8 października 1982 roku (ok. 10 miesięcy od wprowadzenia stanu wojennego) Sejm PRL, przy 12 głosach sprzeciwu i 10 wstrzymujących się uchwalił ustawę o związkach zawodowych, zgodnie z którą rejestracja wszystkich istniejących związków zawodowych miała utracić moc prawną. Dla wszystkich było jednak oczywiste, że nowa ustawa o związkach zawodowych wymierzona jest przede wszystkim w „Solidarność”. Wspomniana ustawa dopuszczała istnienie w jednym zakładzie pracy tylko jednego związku zawodowego, a także wskazywała jego nazwę, a mianowicie – „Związek Zawodowy… i tu nazwa zakładu pracy”. Ustawa wskazywała na jeden wyjątek – swoją nazwę mógł zachować  tylko jeden związek zawodowy – Związek Nauczycielstwa Polskiego. Dlaczego tylko jeden związek i to ZNP? Na to pytanie każdy sam musi sobie odpowiedzieć, a odpowiedź nie powinna być zbyt trudna.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę