Gdańska „Solidarność” w nowymi władzami. Koniec Walnego Zebrania Delegatów

Złożeniem kwiatów pod pomnikiem Poległych Stoczniowców zakończyło się XIV Walne Zebrania Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, które 17-18 czerwca miało miejsce w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. W zebraniu wzięło udział blisko 200 delegatów. Spotkanie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy – wyłoniło nowe władze Związku w Regionie Gdańskim na kadencję 2014–2018.

Delegaci wybrali skład Zarządu Regionu, Komisji Rewizyjnej i delegatów na zjazd krajowy, który odbędzie się na początku października w Bielsku-Białej. Przewodniczącym ZRG ponownie wybrano Krzysztofa Doślę, który otrzymał 179 na 188 możliwych głosów.

Wybrani członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”:

Krzysztof Adamczyk, Marek Albecki, Andrzej Bogucki, Bożena Brauer, Andrzej Cenacewicz, Ewa Ceroń-Szmaglińska, Wacław Ciecholiński, Gustaw Czarnowski, Rafał Czereda, Krzysztof Czerwiński, Paweł Dziwosz, Edward Fortuna, Kazimierz Franek, Romuald Fronczak, Ryszard Gajewski, Stefan Gawroński, Andrzej Glica, Tomasz Grabowski, Karol Guzikiewicz, Zdzisława Hacia, Stanisław Jakonis, Ludwik Jakubek, Andrzej Janzen, Sławomir Kalwasiński, Mirosław Kamieński, Ryszard Karsznia, Benedykt Kerlin, Wojciech Korytowski, Stanisław Kotyński, Zbigniew Kowalczyk, Hanna Minkiewicz-Kowalewska, Marzena Krefta, Hanna Kujawińska, Roman Kuzimski, Lucyna Kwasek, Ryszard Lis, Wojciech Litewski, Piotr Madej, Sylwia Michałowska, Daniel Mikosz, Andrzej Netkowski, Alicja Olszewska, Bogdan Olszewski, Mirosław Piórek, Mariusz Połom, Sławomir Pomorski, Janusz Poniecki, Krzysztof Prokopiuk, Jerzy Protasewicz, Jarosław Przybysz, Piotr Ratkowski, Karolina Rydzewska, Józef Rymsza, Krzysztof Rzeszutek, Zbigniew Sikorski, Florian Słończyński, Celina Szulgo, Tadeusz Szymański, Bogdan Tyloch, Krzysztof Żmuda.

Przypomnijmy, że zgodnie z ordynacją wyborczą Związku i uchwałą WZD w skład Zarządu Regionu Gdańskiego wchodzą także przewodniczący ZRG oraz przewodniczący rad sekcji i sekretariatów regionalnych. Są to Irena Jenda, Jan Klassa, Wojciech Książek, Jacek Prętki i Dariusz Wasielewski.

Regionalna Komisja Rewizyjna:

Elżbieta Bugajna, Eugeniusz Dosz, Henryk Kaczorowski, Adam Lesiak, Maciej Plaskota, Krystyna Recław, Robert Rokosz, Ewa Smagiel, Krystyna Taranowska, Anna Woroniecka (przewodnicząca), Jolanta Złoch.

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S”:

Bożena Brauer, Gustaw Czarnowski, Krzysztof Czerwiński, Edward Fortuna, Roman Gałęzewski, Zdzisława Hacia, Andrzej Kościk, Zbigniew Kowalczyk, Roman Kuzimski, Wojciech Litewski, Andrzej Netkowski, Bogdan Olszewski, Mirosław Piórek, Mariusz Połom, Zbigniew Sikorski, Janusz Śniadek, Leszek Świeczkowski, Krzysztof Żmuda.

Walne Zebranie Delegatów przyjęło dwa stanowiska – ws. zmian w oświacie oraz finansowania muzeów. Postanowiono także uznać za obowiązującą uchwałę programową podjętą na poprzednim WZD sprawozdawczo-wyborczym. To wyraźne podkreślenie, że priorytety „S” są niezmienne i obejmują działania na rzecz obrony praw pracowniczych, ochronę miejsc pracy, poprawę warunków pracy i płacy oraz rozwój Związku.

Wzruszającym elementem WZD były podziękowania za działalność w „Solidarność” dla Leszka Lisieckiego, który przez ostatnie 12 lat kierował Regionalną Komisją Rewizyjną. – Leszek Lisiecki całe życie poświęcił „Solidarności”, wiele wycierpiał z powodu działalności związkowej, ale pozostał skromny, niewiele o tym mówił – podkreślił przewodniczący ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla wręczając odchodzącemu szefowi Komisji Rewizyjnej statuetkę – replikę „Solidariusza”, figury robotnika z uniesionymi do góry rękoma, która znajdowała się w Sali BHP w sierpniu 1980 r. – Dziękuję bardzo. Ze Związkiem się nie rozstaję. Będziemy się ciągle spotykać – podziękował delegatom za pamięć Leszek Lisiecki.

Wśród gości WZD gdańskiej „S” znaleźli się m.in. proboszcz parafii św. Brygidy ks. kanonik Ludwik Kowalski, poseł PiS i były szef Związku Janusz Śniadek, szef Komisji Krajowej Piotr Duda, okręgowy inspektor pracy w Gdańsku Mieczysław Szczepański oraz szefowie sąsiadujących regionów NSZZ „S”: Jan Fiodorowicz (Region Elbląski) i Stanisław Szukała (Region Słupski). Z ramienia Krajowej Komisji Wyborczej obrady nadzorowała sekretarz Komisji Krajowej Ewa Zydorek.

Przed rozpoczęciem WZD w intencji gdańskiej „S” i ludzi pracy została odprawiona msza św. w bazylice św. Brygidy. Sprawujący ją ks. kanonik Ludwik Kowalski przypomniał, że 17 czerwca obchodzone jest wspomnienie św. Brata Alberta (Adama Chmielowskiego), którego świadectwo życia pokazuje, że każdy z nas musi być „bratem wszystkich potrzebujących”. – Zryw „Solidarności” wyrósł z walki o chleb i normalne życie dla polskich rodzin – podkreślił proboszcz parafii św. Brygidy.

Prezydium WZD pod tradycyjnym już przewodnictwem Andrzeja Kościka tworzyli Zdzisława Hacia, Hanna Kowalewska-Minkiewicz, Mariusz Połom i Dariusz Wasielewski, którzy sprawnie poprowadzili obrady.

Pierwszego dnia WZD delegaci przyjęli bezdyskusyjnie sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” w kadencji 2010–2014. Przedstawił je szef ZRG Krzysztof Dośla, który omówił osiągnięcia poszczególnych działów ZRG, m.in. szkoleń, prawnego, projektów europejskich, informacji i promocji. Krzysztof Dośla podkreślił, że działalność Zarządu jest tylko pomocą i uzupełnieniem dla pracy związkowców w 8 oddziałach, 3 biurach terenowych, a przede wszystkim w blisko 400 organizacjach związkowych w poszczególnych zakładach pracy. – W ostatnich 4 latach zorganizowaliśmy 45 akcji protestacyjnych. Oznacza to faktycznie dużą pikietę lub manifestację praktycznie co miesiąc. Często angażowaliśmy się także w duchu solidarności w akcje innych regionów. Byliśmy w Elblągu, Kwidzynie, Słupsku, Sztumie i innych miejscach. W czasie strajku ostrzegawczego na Śląsku, w geście solidarności z pracownikami na drugim końcu Polski, pikietowaliśmy Pomorski Urząd Wojewódzki. Rezultaty naszych działań nie zawsze są widoczne bezpośrednio, ale bez naszego udziału trudno zorganizować jakąś akcję społeczną – argumentował Krzysztof Dośla.

Szef ZRG nawiązał do miejsca, w którym odbywa się Walne Zebranie Delegatów. – Sala BHP to miejsce, które było świadkiem wielu wydarzeń z historii naszego Związku. Była świadkiem powstania marzeń o wolności i niepodległości, m.in. sformułowania 21 postulatów w sierpniu 1980 r. Niestety istotna część z tych postulatów wciąż pozostaje w sferze marzeń. To wyzwanie dla nas, które musimy podjąć. Pamiętajmy, że ideałom wolności i niepodległości zawsze towarzyszył element godności – godności człowieka, godności Polaków, godności pracy – podkreślał Krzysztof Dośla.

Przewodniczący gdańskiej „S” przedstawił również krótko sytuację społeczno-gospodarczą w regionie. – Szczególną dbałość i zaangażowanie musimy wykazać w poprawę jakości miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach, ponieważ w miejsce likwidowanych zakładów pracy nie powstają nowe. Widać to dobrze na przykładzie przemysłu okrętowego. W lukę po upadających stoczniach nie wprowadzono żadnej innej gałęzi przemysłu. Sukces w branży okrętowej odniosła grupa Gdańskiej Stoczni „Remontowa”. Oby ten dobry przykład udało się powtórzyć w innych przedsiębiorstwach w regionie, nie tylko w tym sektorze – dodał Krzysztof Dośla.

Na koniec przewodniczący ZRG przypomniał wciąż aktualne słowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki, wypowiedziane z sierpniu 1982 r.: „»Solidarność« w narodzie umocniła się jak mocne drzewo (…) mocno trzyma się ziemi ojczystej i w końcu wyda dobry owoc”.

Zdjęcia: Paweł Glanert

„Solidarność” jest potrzebna. Wypowiedzi gości.

Krzysztof Dośla po raz czwarty

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę