15 lat Polski w Unii Europejskiej

1 maja 2004 r. Polska wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami stała się członkiem Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny, stanowiący podstawę prawną przystąpienia Polski do UE został podpisany rok wcześniej (16 kwietnia 1993 r.) w Atenach. Jednak proces integracji naszego kraju z UE rozpoczął się znacznie wcześniej, z chwilą złożenia przez Polskę (8 kwietnia 1994 r. w Atenach) wniosku o członkostwo w Unii i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9–10 grudnia 1994 roku.

Wprowadzenie Polski i kilku innych państw było największym w historii rozszerzeniem UE. Wydarzenie to przyczyniło się do ostatecznego przełamania istniejącego w latach 1945–1989 dwubiegunowego podziału Europy na konkurujące i wrogie obozy ideologiczno-polityczne.

Kiedy przystępowaliśmy do UE średni poziom zamożności Polaków kształtował się poniżej 50 proc. średniej unijnej. Po 15 latach jest to ok. 70 proc. Członkostwo w Unii pozwoliło Polsce zwiększyć udział eksportu w PKB – w 2004 r. było 34 proc., a w 2018 r. 55 proc. Jako kraj otrzymaliśmy, po odjęciu składek, 110 mld euro wsparcia.

– Wstąpienie do Unii otworzyło przed nami nowe perspektywy, ale to my sami podjęliśmy wyzwanie, wyznaczyliśmy sobie cel i potrafiliśmy go zrealizować. Dziś możemy powiedzieć, że dobrze wykorzystaliśmy możliwości, jakie dało nam przystąpienie do wspólnego rynku, otwarcie granic, a także fundusze unijne, które pomogły nam unowocześnić nasz kraj i ożywić naszą gospodarkę – napisał do jednej z gazet ogólnopolskich prezydent RP Andrzej Duda.

Oprac. (mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę