14 września – urodziny ks. Jerzego patrona „Solidarności”

Świadkowie wiary chrześcijańskiej, którzy żyli w ostatnim stuleciu zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie, potrafili zrealizować w swoim życiu Ewangelię mimo wrogości i prześladowań, często aż po najwyższą próbę przelania krwi. Świadkowie, szczególnie ci, którzy ponieśli męczeństwo, są wielkim, wymownym znakiem, który mamy podziwiać i naśladować. Potwierdzają oni żywotność Kościoła; jawią się jako światło dla Kościoła i dla ludzkości, ponieważ pozwolili zajaśnieć w ciemnościach światłu Chrystusa

(św. Jan Paweł II, Ecclesia in Europa).

- Kamulki do nóżek – rozkazał dwóm podwładnym kapitan Służby Bezpieczeństwa na tamie we Włocławku. Po kilku minutach związane ciało w sutannie uderzyło o lustro wody. Wisła przejęła księdza Jerzego. Kończył swe życie kapłan męczennik, opiekun i duchowy przewodnik robotników. Oprawcy przed zrzuceniem księdza nie sprawdzili, czy on jeszcze żyje.

Kapłan, patron NSZZ „Solidarność” mimo słabego zdrowia, częstych bólów głowy nie zaprzestał swojej działalności. Z różańcem w ręku wytrwał do końca.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko gdyby żył 14 września skończyłby 72 lat. Gdzie by mieszkał, do jakich słów by się uciekł studząc zapewne rozpalone politycznie głowy? Jego kazania wygłaszane podczas mszy za ojczyznę, odprawianych każdej ostatniej niedzieli miesiąca w warszawskim kościele św. Stanisława Kostki były źródłem nadziei.

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, prawdziwy Sługa Boży, urodził się 14 września 1947 r. w Okopach na Ziemi Podlaskiej. Jego rodzice, Marianna i Władysław, mieli tam gospodarstwo. Wyrastał w domu rodzinnym pełnym życia religijnego, z pobożnością maryjną. W pobliskiej Suchowoli ukończył szkołę podstawową oraz liceum. W 1965 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Warszawie.

W latach 1966-1968 ksiądz Jerzy, jak niemal wszyscy klerycy, odbył przymusową zasadniczą służbę wojskową w jednostce wojskowej w Bartoszycach. Służba w jednostce nadwyrężyła stan jego, i tak wątłego, zdrowia.

Po święceniach kapłańskich w 1972 r. pełnił posługę duszpasterską jako wikariusz w parafiach podwarszawskich w Ząbkach oraz w Aninie, a następnie w Warszawie, w parafii Dzieciątka Jezus. Prowadził katechezy dla studentów medycyny w kościele uniwersyteckim św. Anny.

Ze względów zdrowotnych w 1980 r. został przeniesiony jako rezydent do parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.

Od czasu strajków sierpniowych w „Hucie Warszawa” związał się z duszpasterstwem świata pracy. Od stycznia 1982 r. w mszach za Ojczyznę w homiliach – opierając się na encyklikach społecznych Jana Pawła II oraz pismach i kazaniach kardynała Stefana Wyszyńskiego – podejmował tematy odnowy religijnej i moralnej, które łączyły się z aktualnymi kwestiami natury społecznej.

W nocy 19 października 1984 r. ksiądz Jerzy został uprowadzony przez oficerów Departamentu IV MSW i brutalnie zamordowany. Po kilkunastu dniach, 30 października odnaleziono jego ciało w Wiśle. Mordercami byli funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa PRL Grzegorz Piotrowski, Leszek Pękala, Waldemar Chmielewski. Dowodził nimi płk Adam Pietruszka.

Sutanna, w której zginął ks. Jerzy Popiełuszko, koloratka i inne przedmioty związane z duchownym poddane zostały konserwacji. Będzie je można zobaczyć w 35. rocznicę śmierci ks. Popiełuszki w Sanktuarium Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki mieszczącym się w parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Grób księdza Jerzego znajduje się przy kościele św. Stanisława Kostki. 6 czerwca 2010 r. w Warszawie odbyła się beatyfikacja ks. Popiełuszki, jego relikwie zostały wprowadzone do Świątyni Opatrzności Bożej w procesji, która 6 czerwca 2010 r. wyruszyła z pl. Piłsudskiego. Była to jedna z największych procesji w historii stolicy.

Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ustanawiający bł. ks. Jerzego Popiełuszkę patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

Członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w sposób szczególny czczą błogosławionego Jerzego Popiełuszkę, kapłana i męczennika, który czyniąc sprawiedliwość i broniąc tych, którzy cierpią prześladowanie nauczał aby zło dobrem zwyciężać.

Jego Ekscelencja ksiądz Stanisław Gądecki, arcybiskup poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podejmując prośby członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” słusznie zaakceptował wybór błogosławionego Jerzego Popiełuszki, kapłana i męczennika, na ich patrona przed Bogiem. Następnie arcybiskup Stanisław Gądecki zwrócił się z pismem z dnia 22 kwietnia 2014 roku do Stolicy Apostolskiej, w którym usilnie prosił, aby wybór ten został potwierdzony zgodnie z normami dotyczącymi ustanawiania patronów.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego Franciszka biorąc pod uwagę, że wybór i zgoda jest przygotowana zgodnie z prawem przychyla się do próśb i uznaje błogosławionego Jerzego Popiełuszkę, kapłana i męczennika Patronem przed Bogiem członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Watykan, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 25 sierpnia 2014 roku

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę