Bezrobocie minimalnie w dół

13,1 proc. wyniosła stopa bezrobocia w Polsce na koniec lipca br. i była o 0,1 proc. niższa niż w czerwcu – podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Według danych ministerstwa województwo pomorskie znalazło się w gronie dziesięciu regionów, w których bezrobocie w ciągu ostatniego miesiąca spadło – z 13,2 proc. do 13 proc. Szczegółowe dane o sytuacji na pomorskim rynku pracy zawiera informacja sygnalna przekazana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Według danych WUP liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie pomorskim na koniec lipca wynosiła 111,1 tys. osób i była o 1,8 tys. osób (1,6 proc.) niższa niż w czerwcu. Spadek liczby bezrobotnych odnotowano w piętnastu powiatach, a wzrost – w pięciu.

W lipcu spadła niestety również liczba zgłoszonych przez pracodawców wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej – wyniosła 4,9 tys. i była o 0,1 tys. (1,5 proc.) niższa niż w czerwcu.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę