12 złotych za godzinę pracy

Od 2017 roku nie można będzie płacić mniej niż 12 zł za godzinę pracy, a po waloryzacji – około 13 zł – przewiduje to nowelizacja ustawy o minimalnej stawce godzinowej za pracę, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

W podpisanej przez prezydenta 5 sierpnia br. ustawie zapisano, że minimalna stawka wyniesie 12 zł za godzinę, ale kwota waloryzowana będzie co roku – w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie.

W 2017 r. będzie obowiązywała nowa kwota minimalnego wynagrodzenia zgodnie z propozycją rządu – 2 tys. zł brutto, również godzinowa stawka minimalna zostanie automatycznie zwaloryzowana.

W kolejnych latach kwota będzie podwyższana w konsultacji z Radą Dialogu Społecznego w ramach negocjacji dotyczących wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etat i stawki godzinowej.

Państwowa Inspekcja Pracy uzyska prawo do kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy oraz legalności zatrudnienia bez uprzedzenia przedsiębiorców i o każdej porze dnia i nocy. W godzinach pracy kontrolowanego podmiotu bez uprzedzenia PIP będzie mogła prowadzić kontrolę wypłacania minimalnego wynagrodzenia za zlecenia lub świadczenie usług. PIP ma kontrolować, czy podmiot kontrolowany wypłacił minimalną stawkę godzinową i będzie mogła wydać polecenie wypłaty wynagrodzenia w wymaganej wysokości.

Za wypłacanie wygrodzenia w wysokości niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej będzie grozić grzywna od tysiąca do nawet 30 tys. zł.

Zgodnie z ustawą dodatek za pracę w porze nocnej nie będzie wliczany do wynagrodzenia. Z ustawy wykreślono też zmniejszenie do 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia dla młodych pracowników. Stawka godzinowa ma obejmować nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale i samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi.

Ustawa i stawka godzinowa wejdą w życie 1 stycznia 2017 r., ale część przepisów już w dniu ogłoszenia ustawy.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę