12 zł za godzinę pracy. Sejm przyjął projekt ustawy

Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących na umowach-zleceniach oraz samozatrudnionych ma wynosić 12 zł brutto. Sejm 21 czerwca 2016 r. przyjął w pierwszym czytaniu do dalszych prac rządowy projekt ustawy nowelizującej ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Obecnie instytucja pensji minimalnaej dotyczy tylko osób zatrudnionych na etacie. 31 maja Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, który został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawa ma przeciwdziałać nadużywaniu umów cywilnoprawnych i chronić osoby otrzymujące wynagrodzenie na najniższym poziomie. „Chodzi o to, aby ograniczyć zjawisko polegające na tym, że osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej ma wynagrodzenie znacznie niższe od minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracującemu na etacie” – to fragment komunikatu wydanego po posiedzeniu rządu.

Tym sposobem zostaną zlikwidowane przepisy, które różnicują wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika etatowego ze względu na staż pracy. Obecnie pracownik w pierwszym roku pracy musi otrzymać co najmniej 80 proc. płacy minimalnej. Po zmianach jednak wszyscy pracownicy bez względu od stażu pracy mają otrzymywać minimalne wynagrodzenie w jednakowej, pełnej wysokości. To rozwiązanie przeciwdziała dyskryminacji młodych ludzi na rynku pracy.

Jeśli pracodawca zapłaci pracownikowi mniejszą stawkę może ponieść karę finansową – od 1 tysiąca zł do 30 tysięcy zł. Kontrolą wypłaty wynagrodzeń zgodnie z projektem zajmie się Państwowa Inspekcja Pracy.

Minimalna stawka godzinowa będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę