12 maja 1935 r. – śmierć marszałka Józefa Piłsudskiego

12 maja 1935 roku zmarł w Warszawie Józef Piłsudski, marszałek Polski, urodzony 5 grudnia 1867 roku w Zułowie k/Wilna. Działacz niepodległościowy, dowódca wojskowy, polityk, Naczelnik Państwa polskiego w latach1918 – 1922 oraz naczelny wódz Armii Polskiej od 11 listopada 1918 roku, jeden, obok Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego, z ojców niepodległości, pierwszy Marszałek Polski od 1920 r., dwukrotny premier Polski w latach 1926 – 1928 i 1930. Józef Piłsudski w 1885 roku ukończył gimnazjum rosyjskie zdając maturę, a następnie zapisuje się na studia medyczne w Charkowie. Wkrótce zostaje wydalony z uniwersytetu za udział w rozruchach studenckich. Po klęsce rewolucji 1905 – 1907 w Rosji powołuje do życia „Związek Strzelecki, „Strzelca”, oraz „Drużyny Strzeleckie”.

Po I wojnie światowej organizuje oddziały zbrojne – zalążek przyszłej armii polskiej. Po utworzeniu Legionów Polskich stanął na czele I Brygady Legionów z którą stoczył wiele bitew z Rosjanami. Po odmówieniu złożenia przysięgi przez polskich żołnierzy na wierność Austrii i Niemiec Józef Piłsudski zostaje aresztowany w 1917 roku i osadzony przez Niemców w twierdzy w Magdeburgu. Po klęsce Niemiec Piłsudski wraca w listopadzie 1918 r. do Warszawy

i obejmuje urząd Naczelnika Państwa. W latach 1919 – 1920 przeprowadził zwycięską wojnę z bolszewicka Rosją, kończąc walkę pokojem w Rydze. W 1922 r. po wyborze Gabriela Narutowicza na prezydenta złożył urząd Naczelnika Państwa, a po roku zrezygnował ze wszystkich funkcji wojskowych. Józef Piłsudski został pochowany na Wawelu, serce zaś zgodnie z jego ostatnią wolą spoczęło w grobie matki na wileńskim cmentarzu na Rossie.

Piłsudski zmarł dziewięć lat po dokonanym przez marszałka od 12 do 15 maja 1926 roku przewrocie majowym, zbrojnym zamachu stanu, którego przyczynami były sytuacja polityczna i gospodarcza kraju i seria kryzysów gabinetowych.

Fot. Wikipedia

Download PDF
Powrót Drukuj stronę