12 listopada br. wolny, także od handlu

12 listopada 2018 r. ma być dniem wolnym od pracy. Pierwotnie, zgodnie z ustawą z 24 października 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, dzień ten miał być wolny, ale nie dla wszystkich. Na przykład handlowcy tego dnia mieli stawić się do pracy. Sprzeciwiła się temu Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Ustawa trafiła do Senatu. W ostateczności po poprawkach senackich i ponownym głosowaniu w Sejmie wszystko wskazuje na to, że prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę ustanawiającą 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy.

– Jestem Polakiem, który co roku 11 listopada czci pamięć tych, którym zawdzięczamy własne Państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej. Uważam, że powinniśmy godnie celebrować to święto bez względu na zawód, jaki wykonujemy. Wykluczenie tutaj pracowników handlu, jak i również innych grup zawodowych jest niedopuszczalne. Co te grupy zawodowe uczyniły, że nie zasługują na godne obchodzenie tego święta razem z Rodziną? Każdy z nas powinien to święto celebrować i być dumny ze swojej Narodowości. To my, jako Polacy-Rodzice powinniśmy dawać przykład swoim dzieciom jak być w stu procentach Polakiem. Myślę, że 100-letnia rocznica Odzyskania Niepodległości przyniesie dobrą zmianę w sercach Polaków. Mam nadzieję, że stanowisko Komisji Krajowej coś wniesie w tej sprawie – komentuje Daniel Cichocki, członek Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, reprezentujący Makro Cash & Carry Polska S.A.

24 października, w przeddzień XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów „S”, który odbywał się w Częstochowie w dniach 25-26 października 2018 r. Komisja Krajowa NSZZ „S” wydała w tej sprawie stanowisko. Członkowie KK, zwracając się do Senatu RP, stwierdzili, że niezrozumiałym jest  dlaczego ponad milionowa grupa pracowników handlu ma być pozbawiona możliwości świętowania 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W piątek, 26 października Senat poparł sejmową ustawę ustanawiającą 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, ale wprowadził pewne poprawki. Między innymi senatorowie opowiedzieli się za ograniczeniem handlu w dniu 12 listopada.

– Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której parlament ustanawia dzień wolny po to, aby Polki i Polacy mogli świętować setną rocznicę odzyskania niepodległości, a jednocześnie wyklucza z tego wspólnego świętowania ponad milion pracowników handlu. Bardzo dziękuję Paniom i Panom Senatorom, którzy głosowali za tą poprawką, za tę mądrą decyzję – powiedział Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność.

Ustawa wróciła do Sejmu, który zbierze się dopiero 7 listopada. Posłowie muszą ustosunkować się do propozycji Senatu. Na tym jednak nie koniec. Ustawa musi być przedłożona prezydentowi do podpisu. W konstytucji przewiduje się na to 21 dni. Jednak prezydent złożył deklarację, że nie będzie zwlekał z podpisaniem ustawy.

Pomysł ustanowienia dodatkowego dnia wolnego 12 listopada świętem zrodził się dlatego, że w tym roku 11 listopada przypada w niedzielę. (mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę