12 grudnia 1981. Otwierać! Milicja!

Te słowa usłyszało kilka tysięcy członków „Solidarności”, gdy 12 grudnia 1981 r. w nocy milicjanci wkraczali do ich domów. Bardzo często drzwi do mieszkań były wyważane, rodziny terroryzowane przez uzbrojonych po zęby funkcjonariuszy, a działacze „S” skuci kajdankami i wywiezieni w nieznanym kierunku. Później okazało się, że wszyscy trafili do obozów internowania. Tak wielu działaczy Związku zapamiętało wprowadzenie stanu wojennego w Polsce.

Władzę przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego – organ pozakonstytucyjny pod przewodnictwem Wojciecha Jaruzelskiego. W działaniach w grudniu 1981 r. wzięło udział ponad 110 tys. żołnierzy LWP i funkcjonariuszy MSW. Pierwszej nocy internowano ponad 3 tys. osób. Łącznie ponad 10 tys., które umieszczono w 49 ośrodkach odosobnienia. Ponad 4 tys. osób, głównie przywódców „S”, już 24 grudnia usłyszało wyroki skazujące.

Utworzono także 9 Wojskowych Obozów Specjalnych, do których wcielano działaczy „S”. Była to ukryta forma internowania pod pozorem przeszkolenia wojskowego. Według badań w 1981 r. działania PZPR popierało 6 proc. respondentów, a „Solidarności” – 62 proc.

Zdjęcie: Paweł Glanert

Zobacz program uroczystości grudniowych…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę